„eTwinning for Teacher Training Institutes” projekt indult Karunkon

A hazai felsőoktatási intézmények közül a Szent István Egyetem mellett Karunkat érte az a megtiszteltetés, hogy 2017 áprilisában csatlakozhatott a nemzetközi felsőoktatási, szakmai együttműködést támogató eTwinning Felsőoktatási Intézmények (eTwinning Teacher Training Institutions, továbbiakban TTI) nevű pilot projekthez az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának megkeresésére.

A program célja, hogy a résztvevő országok felsőoktatási intézményei nemzetközi, interkulturális környezetben, IKT eszközök segítségével közösen dolgozzanak ki oktatói és hallgatói projekteket a képzési profilhoz illeszkedően. A program technikai, pedagógiai, módszertani segítséget, online eszközöket és szolgáltatásokat biztosít, valamint ingyenes, a szakmai fejlődést támogató eszközöket, lehetőségeket is nyújt, főként a digitális kompetencia fejlesztésének területén.

A pilot program két szakaszból áll, melyben Karunk hallgatói tantárgyi keretek között betekintést nyerhetnek az eTwinning programba, másrészt rövid együttműködési projektben vehetnek részt egy külföldi pedagógusképző intézmény oktatóival és hallgatóival együtt az eTwinning platformon keresztül. Ennek eredményeképp a hallgatók megtapasztalhatják a kollaboratív tanulás módszertanát és tapasztalatokat szerezhetnek a későbbi, saját projektjeikhez is.

Szakmai együttműködő partnerünk a projektben a lengyelországi Alsó-Sziléziai Egyetem (University of Lower Silesia, Wroclaw). A közös munka során a kisgyermekkori nevelés tudományterületén kívánunk bemutatkozó projekteket, mikrokutatásokat végezni, valamint a tudásdisszemináció céljával jó gyakorlatokat megosztani.

Karunk részvételt vállalt az eTwinning TTI kezdeményezés jövőbeni értékelésében, az eredményekkel kapcsolatos visszajelzések biztosításában az Európai Bizottság felé, valamint egy olyan tananyag kidolgozásában, mely minta lehet a hazai pedagógusképző intézményekben dolgozó oktatók felkészítésére a hasonló jellegű projektben való aktív közreműködés céljából.

A fenti pilot projekt az Erasmus+ programmal karöltve nagymértékben hozzájárul intézményünk nemzetközi kapcsolatrendszerének kiszélesítéséhez, a képzési tartalmak interkulturális közegben történő elsajátításához és gazdagításához, az oktatói-hallgatói digitális kompetenciák fejlesztéséhez. Célunk, hogy a pilot lezárását követően is hosszú távon aktív részesei maradjunk a nemzetközi felsőoktatási, szakmai együttműködést támogató eTwinning Felsőoktatási Intézmények részére projektnek.