„Tudomány – kultúra – hagyományok – kapcsolatok” - A Maribori Egyetem vendégei voltunk

A Benedek Elek Pedagógiai Kar képviseletében Dr. habil Varga László dékán, Kissné Dr. Zsámboki Réka tudományos és külügyi dékánhelyettes és Németh Tamás Erasmus koordinátor az Erasmus+ mobilitási program keretében látogatást tett Mariborban, Szlovénia második „fővárosában”, amely egyben fontos gazdasági és kulturális centrum, egyetemi város, katolikus érseki székhely is Magyarország dél-nyugati határának közelségében. A soproni oktatók a Maribori Egyetem Pedagógiai Karán angol nyelvű előadásokat tartottak a szlovén hallgatók részére, akik rendkívül nyitottak és érdeklődőek voltak a legújabb tudományos kutatási eredmények és a magyar óvodai nevelés sajátosságainak megismerése iránt. A látogatás során a soproni delegáció megtekintette a Rektorátus épületét, a modern könyvtárat és bepillanthatott a Pedagógiai Kar tanszékeinek életébe is. A program kiemelt eseménye volt a szlovén kari vezetőséggel való találkozás, amelynek során Prof. Milena Ivanuš Grmek, PhD dékán asszony mellett Alenka Lipovec, PhD kutatási dékánhelyettes, Alojz Slavko Kovačič, művészeti tevékenységekért felelős dékánhelyettes, Darja Antolin-Dresar docens asszony és Jelena Krivodrad Erasmus koordinátor fogadta a magyar vendégeket. A beszélgetés során tovább erősödött a jövőbeni kooperációs szándék, illetve meghívást kaptunk a 2019. október 5-én megrendezésre kerülő nemzetközi neveléstudományi konferenciára is. Megerősítést nyert, hogy a két intézmény továbbra is örömmel fogadja az Erasmus+ és a CEEPUS mobilitási programok keretében érkező oktatókat, hallgatókat.

Galéria