13. szemeszter a Csornai Nyugdíjas Akadémián

A csornai Városi Művelődési Központ és a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása 2018. február végétől ismét megrendezi a 2011-ben életre hívott előadássorozatot, melynek célközönsége az idősebb korosztály. 

A Csornai Nyugdíjas Akadémia 13. szemeszterének első előadását „Unokáról tudni illik” címmel Dr. Varga László egyetemi docens, karunk dékánja tartotta. Az előadó kifejtette, hogy a gyermekkori, egészséges fejlődést biztosító intergenerációs programok szükségessége és megtérülése vitathatatlan. A gyermek életének első éveiben fejlődésének szinte minden lehetséges aspektusa szempontjából döntő fontosságú az ingergazdag környezet és a szeretetteljes, stabil, biztonságos és kielégítő kapcsolat a gyermek és a családtagok, valamint a gyermeket nevelő személyek között. A családot, a szülői és gyermeknevelői munkát alapvető értéknek tekintő társadalom lehet versenyképes, amely lelkileg, testileg egészséges generációkat képes felnevelni. A gyermeknevelés tehát nem csupán pedagógiai, hanem nemzetgazdasági kérdés is. Az intergenerációs tanulás a fiatalok és idősek közötti kölcsönös tanulási kapcsolat és interakció, melyből mindkét csoport jelentős mértékben profitál. Sokkal több a generációk puszta együttléténél - serkenti a szociális kapcsolatok generációkat átfogó kialakítását, támogatja a kulturális tapasztalatcserét.