2018/19 Tanévnyitó és Emlékdiploma átadó Ünnepség

2018. szeptember 4-én délelőtt került megrendezésre a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 2018/2019-es tanév tanévnyitó ünnepélyes nyilvános kari tanácsülése a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudomyáni Kar aulájában.

Az ünnepség keretein belül köszöntötték a 326 első éves hallgatót. Nappali és levelező tagozaton alapképzésben 299 fő, mesterképzésben 27 fő kezdheti meg tanulmányait Karunkon. Ezen kívül 40 fő jelentkezett szakirányú továbbképzésekre. A rendezvény elnökségében helyet foglalt Dr. Katona György egyetemi docens, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese, Prof. Dr. Bidló András egyetemi tanár, az Erdőmérnöki kar dékánja, Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar nemzetközi és tudományos dékánhelyettese, Dr. Joóbné Preklet Edina egyetemi docens asszony, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar oktatási dékánhelyettese, valamint Karunkról Dr. habil Varga László egyetemi docens, dékán, Kissné dr. Zsámboki Réka egyetemi docens asszony, tudományos és külügyi dékánhelyettes és Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens, a oktatási dékánhelyettese.

Dr. Katona György rektorhelyettes úr köszöntötte a hallgatókat, majd Dr. habil Varga László dékán úr ünnepi beszédében az elsőéves hallgatók köszöntése, az emlékdiplomások méltatása mellett a kisgyermeknevelés fontosságát hangsúlyozta. 

Felléptek a Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda óvodásai népdalcsokrokkal és Orbán Júlia, a GYIK Rendezvény ház intézményvezető asszonya Sütő András novellarészlettel kápráztatta el a kedves vendégeket.

Az idei évben 54 db arany (50 éve szerzett diplomát), 19 db gyémánt (60 éve szerzett diplomát), 6 db vas (65 éve szerzett diplomát), 3 db rubin (70 éve szerzett diplomát) és 2 db gránit (75 éve szerzett diplomát), összesen 84 db emlékdiploma adományozására került sor.

Galéria