2019/20 Tanévnyitó és Emlékdiploma átadó Ünnepség

2019. szeptember 3-án a Soproni Egyetem és a Benedek Elek Pedagógiai Kar nyilvános jubileumi Központi Tanácsülésén ünnepélyes keretek között megnyitotta 2019/20-as tanévet.

Az ünnepségen Prof. dr. Náhlik András az Egyetem rektora, Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere és Dr. habil Varga László a Kar dékánja köszöntötte az I. éves hallgatókat, a jeles napon emlékdiplomájukat átvevő 50, 60, 65 és 70 éve végzett pedagógusokat és az 1959-es óvónői felsőfokúképzés képzés évfolyamát. A Benedek Elek Pedagógiai Karra 417 hallgató nyert felvételt és kezdi meg tanulmányait idén ősszel. A hallgatók fogadalomtételét kitüntetések átadása követte.

Az ünnepély kiemelt aktualitása volt, hogy két jubileumi évfordulóról is megemlékeztünk. Karunk jogelőd intézménye 120 éve kezdte meg Magyarországon, Soproni székhellyel az első óvópedagógus képzést és 60 éve indult meg ugyan ebben az intézményben a felsőfokú óvóképzés. A megemlékezés és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 2019/2020-as jubileumi tanév megkezdésének jegyében a Kar zászlajára szalagkötéssel tisztelegtünk, melyet az 1959-es első évfolyam képviselője Nagy Kálmánné, nyugalmazott gyakorlatvezető óvodapedagógus ünnepélyes keretek között kötött fel az I. évfolyamos óvodapedagógus Horváth Viktóriával.

A Kar három kiváló és példamutató tanulmányi eredményt elért hallgatójának, akik a hallgatótársaikért, az Alma Materért végzett munkájukkal is kitűnnek társaik közül, az oktatásért felelős miniszter által adományozott Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. Az ösztöndíjat két II. évfolyamos óvodapedagógus alapszakos hallgató nyerte el: Bodnár Petra és Kiss Laura. Az ösztöndíjhoz szívből gratulálunk!

Az ünnepségen vezetői és oktatói kinevezések átadására is sor került.

A sikeres pályázati eljárást követően 5 évre a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon a tudományos és külügyi dékánhelyettesi feladatok ellátásával Kissné dr. Zsámboki Réka egyetemi docens asszonyt bízta meg Dékán Úr.

A sikeres pályázati eljárást követően 5 évre a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon az oktatási dékánhelyettesi feladatok ellátásával Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens urat bízta meg Dékán Úr.

A sikeres pályázati eljárást követően 5 évre a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon a dékáni hivatalvezetői feladatok ellátásával Némethné Gosztola Anita ügyvivő szakértő asszonyt bízta meg Dékán Úr.

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanácsa döntése értelmében és eredményes pályázata alapján 2019. szeptember 1. napjától, Dr. Kovács Gábort a Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézetbe egyetemi docensi munkakörbe nevezte ki Dékán Úr.

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanácsa döntése értelmében és eredményes pályázata alapján 2019. augusztus 1. napjától, a Művészeti és Sporttudományi Intézetbe Szilva Zsuzsannát tanársegédi munkakörbe nevezte ki Dékán Úr.

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanácsa döntése értelmében és eredményes pályázata alapján 2019. szeptember 1. napjától, Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetbe Németh Dóra Katalint, tanársegédi munkakörbe nevezte ki Dékán Úr..

Gratulálunk a kinevezésekhez! Kinevezettjeiknek eredményes munkát és hozzá jó egészséget kívánunk!

Az idei évben 36 db arany (50 éve szerzett diplomát), 8 db gyémánt (60 éve szerzett diplomát), 10 db vas (65 éve szerzett diplomát), 2 db rubin (70 éve szerzett diplomát)  összesen 56 db emlékdiploma adományozására került sor.

Herceg András fotói

Németh Tamás fotói