2020/2021. Diplomaátadó Ünnepség a Benedek Elek Pedagógiai Karon

2021. július 9-én 10.00 órakor és 14.00 órakor került megrendezésre a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 2020/2021-es tanévzáró és oklevélátadó ünnepi nyilvános kari tanácsülése. A két ünnepségen több, mint hatszázan vettek részt, amelynek a GYIK Rendezvényház adott otthon. A 255 záróvizsgázott és végzett jelöltből 198-an alapképzésben, 33-an mesterképzésben, 24-en szakirányú továbbképzésben tanultak.

Diplomaátadó ünnepség - 10.00

A rendezvény nyolc fős elnökségének tagja volt:

Prof. Dr. Fábián Attila egyetemi tanár, a Soproni Egyetem rektora

Rosemond Völgyi Zsuzsa, a Bostoni Kinder Care Learning Center igazgatója

Dr. habil. Varga László egyetemi docens a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja

Dr. Czimber Kornél egyetemi docens, az Erdőmérnöki Kar megbízott külügyi és kutatási dékánhelyettese

Dr. Pásztory Zoltán tudományos főmunkatárs, a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar külügyi és kutatási dékánhelyettese

Dr. Keresztes Gábor adjunktus, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar oktatási dékánhelyettese

Kissné Dr. Zsámboki Réka egyetemi docens, a Benedek Elek Pedagógiai Kar tudományos és külügyi dékánhelyettese

Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens, a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatási dékánhelyettese

Az esemény moderátora Köves Andrea a Sopron TV szerkesztő műsorvezetője volt.

Ünnepi beszédet tartott Prof. Dr. Fábián Attila, Dr. habil. Varga László és  Rosemond Völgyi Zsuzsa, melyet Árvayné Nezvald Anett hegedűművész, karunk művésztanárának népdalcsokor előadása követett.

Kitüntetések:

A Soproni Egyetem rektora és a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja Marek János a Soproni Tankerület igazgatója részére, valamint Szegedi Erika az Értelmi Sérültek és Segítők Komárom-Esztergom megyei egyesületének elnöke részére címzetes egyetemi docens címet adományozott. Gödéné dr. Török Ildikó, a Benedek Elek Pedagógiai Kar nyugalmazott egyetemi docense részére Soproni Egyetem Arany Évgyűrű kitüntetést adományozott. A Soproni Egyetem Szenátusa, Kissné Dr. Zsámboki Réka egyetemi docens asszony részére, Soproni Egyetem kiváló oktatója kitüntetést adományozott. A Soproni Egyetem rektora, Dr. Tauber Anna Ágnes egyetemi docens asszonyt valamint Németh Tamás intézeti munkatársat munkájuk elismeréseként Rektori dicséretben részesítette. A Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanács Dr. Gáspárdy Tibor egyetemi docens valamint De Negri Ibolya, az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke részére Benedek Elek Pedagógiai Karért-díjat adományozott. Dr. Tóth-Merza Katalin adjunktus asszony, Juhászné Kiss Katalin intézeti titkár és Somogyi Anett intézeti titkár Dékáni dicséretben részesült.

Rektor úr a Szenátus jóváhagyásával Bodnár Petra óvodapedagógus részére Alma Máter Emlékérem kitüntetést adományozott. Szintén Bodnár Petra vehette át a Rózsa Borka Alapítvány különdíját is, versenyen elért eredményéért. Fehér Ágnes és Unger Vivien neveléstudomány szakos bölcsész hallgatók Rektori Dicséretben részesültek. Dékáni dicséretet kapott Horváth Krisztina és Kántor Zsuzsanna óvodapedagógus, Lestár Zita Éva német nemzetiségi óvodapedagógus valamint Bontó Petra, Jakab Zsófia Réka és Korényi Vendel gyógypedagógus hallgatók. A Soproni Képzősök Baráti Köre „Szívvel-lélekkel” elismerést adományozott Szabó Dóra óvodapedagógus részére.

A Hallgatói Önkormányzat által alapított Év oktatója kitüntetést, a hallgatók szavazatai alapján Árvayné Nezvald Anett művésztanár kapta. Az Év Dolgozója díjat, szintén a hallgatók szavazatai alapján Istiván Ildikó tanulmányi ügyintéző vehette át.

A kitüntetetteknek gratulálunk, további sikereket és jó egészséget kívánunk!

 

Kinevezések:

A Benedek Elek Pedagógiai Kar Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetében dolgozó Dr. Kollarics Tímea egyetemi docensi kinevezését vehette át. Rektor úr a Kar vezetésével Dr. habil. Varga László egyetemi docens urat bízta meg, aki 2021. július elsejétől dékáni munkáját folytatja. Rektor úr a Benedek Elek Pedagógiai Kar tudományos és külügyi dékánhelyettesi feladatainak ellátásával Kissné Dr. Zsámboki Réka egyetem docens asszonyt bízta meg. Rektor úr a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatási dékánhelyettesi feladatainak ellátásával Dr. Simon István Ágostonegyetemi docens urat bízta meg. Rektor úr a Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet igazgatói feladatainak ellátásával Dr. Hartl Éva egyetemi docens asszonyt bízta meg. Rektor úr a Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézetének igazgatói feladatainak ellátásával Dr. Molnár Katalin egyetemi docens asszonyt bízta meg. Rektor úr a Művészeti és Sporttudományi Intézet igazgatói feladatainak ellátásával Dr. Gáspárdy Tibor egyetemi docens urat bízta meg.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar kinevezett vezetőinek gratulálunk megbízatásukhoz, eredményes munkát és jó egészséget kívánunk!

 

Az ünnepélyes fogadalomtétel után következett a diplomák átadása nappali tagozaton Csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakon, Óvodapedagógus alapszakon, Óvodapedagógus alapszak német nemzetiségi szakirányon. Ezt követte levelező tagozaton Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon, Neveléstudomány mesterszakon, Agrármérnöktanár mesterszakon, Közgazdásztanár mesterszakon, Mérnöktanár mesterszakon, és Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakterületen szakvizsgázott pedagógus szakon.

A végzett hallgatók nevében Tornyossy Nikoletta német nemzetiségi óvodapedagógus búcsúzott az Alma Matertől, majd a végzős hallgatók nevében a Búcsúzók szalakját a Kar zászlajára helyezte fel. Utolsó műsorszámként Sterkovitz Izabella óvodapedagógus hallgató horvát dalt énekelt, amelyet tamburán kísért.


Képek az eseményről

Herceg András fotói: Galéria

Németh Tamás fotói: Galéria

 

Kitüntetések, kinevezések átvétele

Herceg András fotói: Galéria

Németh Tamás fotói: Galéria


Diplomák átvétele

Herceg András fotói: Galéria


Egyetemi jogar mellett

Németh Tamás fotói: GalériaDiplomaátadó ünnepség - 14.00

A rendezvény négy fős elnökségének tagja volt:

Dr. Alpár Tibor egyetemi docens, a Soproni Egyetem innovációért és vállalati kapcsolatokért felelős rektorhelyettese

Dr. habil. Varga László egyetemi docens a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja

Kissné Dr. Zsámboki Réka egyetemi docens, a Benedek Elek Pedagógiai Kar tudományos és külügyi dékánhelyettese

Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens, a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatási dékánhelyettese

Az esemény moderátora Dr. Frang Gizella adjunktus, Karunk oktatója volt.

Ünnepi beszédet tartott Dr. Alpár TiborDr. habil. Varga László, melyet Háklár Dorottya végzős óvodapedagógus jelölt a Pál utcai fiúk musicalből a Mi vagyunk a grund c. dala követett. video

Az ünnepélyes fogadalomtétel után következett a diplomák átadása levelező tagozaton Csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakon - Soproni és Tatai képzési helyszínen, Óvodapedagógus alapszakon, Óvodapedagógus alapszak német nemzetiségi szakirányon, szociálpedagógia alapszakon.

A végzett hallgatók nevében Frank Szimonetta óvodapedagógus és Virág Katalin csecsemő-és kisgyermeknevelő (Tatai képzési helyszín)búcsúzott az Alma Matertől.


Képek az eseményről

Herceg András fotói: Galéria

Németh Tamás fotói: Galéria

 

Diplomák átvétele

Herceg András fotói: Galéria


Egyetemi jogar mellett

Németh Tamás fotói: Galéria


A Sopron TV tudósítása az eseményről: