A Benedek Kar bemutatkozása a brazil egyetemi delegáció fogadásán

2018. június 29-én Egyetemünk vendége volt a brazil felsőoktatási intézményeket képviselő ABRUEM (Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais) szövetség, amely 1991-es megalakulása óta, a dél-amerikai ország legfőbb felsőoktatási szervezeteként 45 egyetem közel 40.000 oktatóját, 700.000 hallgatóját fogja össze.

A delegációt a Soproni Egyetem részéről Prof. Dr. Náhlik András rektor úr és Dr. Alpár Tibor tudományos és külügyi rektorhelyettes úr fogadta, majd bemutatkoztak az egyetem karai is. A         Benedek Elek Pedagógiai Kart Dr. Varga László dékán úr és Kissné Dr. Zsámboki Réka tudományos és külügyi dékánhelyettes asszony képviselte.

Dr. habil Varga László angol nyelvű előadásában ismertette a Kar múltját és jelenét, melynek során bemutatta a Kar szervezeti struktúráját, a főbb képzési és kutatási területeket, a nemzetközi kapcsolatokat és az együttműködési lehetőségeket is. A prezentációkat követően lehetőség nyílt rövid személyes beszélgetésekre is, melynek során Karunk képviselői a brazil delegáció pedagógusképzésben érintett tagjaival folytattak eszmecserét.