A Kar vezetése

Központi telefonszám :99/518-920
Titkárság telefonszáma: 99/518-953
Fax: 99/518-980
Cím: 9400 SOPRON
Ferenczy J. u. 5


Dékán
Dr. Katona György egyetemi docens
Tel.:99/518-921
e-mail: titkarsag@bpk.nyme.hu

Tudományos és külügyi dékánhelyettes
Dr. Varga László egyetemi docens
Tel:99/518-931
e-mail: varga.laszlo@bpk.nyme.hu

Oktatási dékánhelyettes
Dr. Patyi Gábor egyetemi docens
Tel:99/518-930
e-mail: patyi.gabor@bpk.nyme.hu

Dékáni hivatalvezető
Égető Erika
Tel.:99/518-940
e-mail: egeto.erika@bpk.nyme.hu