A Magyar Tudomány Ünnepe Karunkon

 

2018. november 14-én Karunk is csatlakozott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett hazai programsorozathoz. Az ünnepi köszöntők között üdvözölhettük Dr. Alpár Tibor László, tudományos és kutatási rektorhelyettes, Dr. Farkas Ciprián SMJV fejlesztési tanácsnok és Dr. habil Varga László dékán urakat.

A rendezvény előkészítése során szerettünk volna olyan kínálatot nyújtani, amely egyrészt a humántudományokhoz, másrészt Karunk sajátos tudományos arculatához is illeszkedik. Ünnepi műsorunk zenei megnyitójában a zene és a tudományok kapcsolatáról beszélt Árvayné Nezvald Anett, hegedűművész, művésztanár és Bódás Zsuzsanna zongoraművész, akik a soproni származású professzor emeritus Dr. Rybach László Rondo un pocco all’ ungherese című művét adták elő. Ezt követően a tudomány labirintusaiban izgalmas szellemi kirándulásra indultunk. Kalandozásaink térben és időben egészen az ókorig nyúltak vissza, ahonnan Alexandriai Hypatia, az elsőnek vélt női matematikus, csillagász és filozófus örökében járva Prof. Dr. Kéri Katalin vezetésével barangolhattunk évszázadokon át egészen a jelen korunkig…Azon időkig, ahol már mi magunk is tapasztalhatunk a mindennapi életünkben és a tudományban egyaránt különös változásokat. Például azt, hogy a könyvek ma már nem csak a klasszikus értelemben véve vehetők kézbe. Hogy miként másképp? Ebben Ambrus Attila József előadása segített eligazodni, miközben a pécsi Tudásközpontba is betekintést nyerhettünk. A délutáni programok az interaktivitás jegyében szólították meg oktatóinkat és a hallgatóságot. A doktori fokozatszerzés és a habilitációra való felkészülés motivációiról, állomásairól beszélgettünk Prof. Dr. Kéri Katalinnal és a fokozatszerzésre készülő kollégáinkkal. Majd Dr. Tauber Anna adjunktus asszony nemrégiben megjelent, Hátrányos helyzetű fiatalok integrációjának lehetőségei címmel megjelent munkáját ismerhettük meg.