A tenerifei La Laguna Egyetemen jártunk

Az ERASMUS + mobilitási program keretében Dr. habil. Varga László dékán, Dr. Simon István Ágoston dékánhelyettes, Dr. Gáspárdy Tibor intézetigazgató és Dr. Simonné Kajtár Gabriella mestertanár a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetén lévő University of the La Laguna, Faculty of Education intézménybe tett látogatást.

A spanyolországi intézménnyel való együttműködésünk nem újkeletű. A látogatás jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy karunk – összhangban az intézményfejlesztési tervvel - pozíciója nemzetközileg is tovább erősödhessen, a fogadó intézménnyel kapcsolatunk kiszélesedjen.

A tanulmányúton sor került hasonló területeken és projektekben dolgozó kollégákkal való egyeztetésre, eszmecserére, közös munkákban és kutatásokban való együttműködés előkészítésére. A program részeként nagysikerű előadásokat, workshopokat tartottunk, bemutattuk kutatási témáinkat, eddigi eredményeinket, nemzetközi és hazai kutatási együttműködéseinket, karunk képzési és innovációs portfólióját. A fogadó fél bemutatta a helyi felsőoktatás, a pedagógusképzés, a kisgyermeknevelés rendszerét, az intézmény struktúráját, működését, melyből a magyar pedagógusképzés reformjához is tudunk módszereket és tartalmakat meríteni.

Találkoztunk az egyetemi kar vezetőivel, hallgatókkal, továbbá intézeteket látogattunk meg. Partnerünkkel eszmecserét folytattunk új mobilitási lehetőségekről és a két kar közötti együttműködési megállapodás nyújtotta új tervekről, elképzelésekről. A kar vezetőit meghívtuk a 2022. évben Sopronban megrendezésre kerülő nemzetközi hetünkre, melyet a vendéglátók örömmel elfogadtak.

Dr. habil. Varga László

Fotók az eseményről