A vizuális nevelés módszertani kérdései Törökországban és Magyarországon

2021. október 11-13. között az Erasmus+ mobilitási program keretében Dr. Zeynep Temiz a törökországi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi egyetemi docense tett szakmai látogatást a Benedek Elek Pedagógiai Karon. 

A látogatás célja a magyar óvodai nevelés tanulmányozása volt, melynek során Docens asszony látogatást tett a Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvodájának Aranykapu Tagóvodájában, majd Dr. Gáspárdy Tibor docens úrral történt eszmecserét követően előadást tartott a törökországi vizuális nevelésről a magyar óvodapedagógus hallgatóknak. Az előadást interaktív műhelymunka követte, amelynek során a vendégoktatónk együtt batikolt Somogyi Anett kollégánkkal és a hallgatókkal. Dr. Zeynep Temiz docens asszony – saját bevallása szerint – felejthetetlen élményekkel távozott Sopronból és a Benedek Elek Pedagógiai Karról.

Fotók az eseményről