Ausztráliai szakmai kapcsolatokról tárgyaltak a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar vezetői

Szabó Ágnessel, az Adelaide-i Magyar Közösségi Iskola és az Online Hungarian Tuition igazgatójával folytatott szakmai egyeztetésnek köszönhetően a Benedek Kar nemzetközi kapcsolati hálója a távoli Ausztráliával bővülhet a jövőben.

Igazgató Asszony a diaszpórában tanító magyar pedagógusok és szakemberek magyarországi találkozójára érkezett haza és érdeklődéssel fordult a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatási-kutatási portfóliója, valamint a határon túli magyar és nemzetközi tevékenysége felé. A jó hangulatú beszélgetés során Dr. habil. Varga László, dékán úr kiemelte, hogy a jövőbeni kooperációban sor kerülhet az Ausztráliában élő magyar fiatalok, szülők és pedagógusok képzésére a hazai kulturális hagyományokat és pedagógiai módszertanokat közvetítő online kurzusok segítségével. A soproni hallgatók számára kiváló szakdolgozati és doktori kutatási témákat kínálhat az ausztrál magyar diaszpórában élőkkel való ismerkedés, kapcsolatfelvétel – emelte ki Kissné Dr. Zsámboki Réka, dékánhelyettes. A szakmai együttműködést a jövőben hivatalos megállapodás formájában is megerősítik majd a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar és a fent említett ausztrál magyar intézmények képviselői.