AZ AZORI-SZIGETEKEN JÁRTUNK

Az ERASMUS + Mobilitási program keretében Dr. habil Varga László dékán, Dr. Simon István Ágoston dékánhelyettes és Dr. Gáspárdy Tibor egyetemi docens a Portugáliához tartozó Azori-szigetcsoport legnagyobb tagján, Sao Miguel szigetén, a sziget fővárosában, Ponta Delgadában lévő University of the Azores, School of Social Sciences and Humanities intézményben tett látogatást.

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Erasmus kapcsolatrendszere folyamatosan bővül. A portugáliai University of the Azores, School of Social Sciences and Humanities intézménnyel  való együttműködésünk kifejezetten új.  Tudományos, oktatási együttműködésünk kiváló lehetőség oktatóink, kutatóink és hallgatóink Erasmus mobilitási programban való részvételre, kutatási projektekben való együttműködésre, a nemzetközi tudományos életben való még hangsúlyosabb jelenlétre. A kapcsolat azért is jelentős, mert a fogadó fél fő képzési és kutatási profilja a kisgyermekkor pedagógiája, mely karunkon is prioritást élvez mind kutatási, mind képzési területen. Ezen látogatás jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy karunk – összhangban az intézményfejlesztési tervvel - pozíciója ezen a területen nemzetközileg is tovább erősödhessen, a fogadó intézménnyel kapcsolatunk kiszélesedjen.

A látogatáson sor került hasonló területeken és projektekben dolgozó külföldi kollégákkal való egyeztetésre, eszmecserére, közös munkákban és kutatásokban való együttműködés előkészítésére. A program részeként nagysikerű előadásokat, workshopokat tartottunk, bemutattuk kutatási témáinkat, eddigi eredményeinket, nemzetközi és hazai kutatási együttműködéseinket, karunk képzési és innovációs portfólióját. A fogadó fél bemutatta a portugál felsőoktatás, a helyi pedagógusképzés, kisgyermeknevelés rendszerét, az intézmény struktúráját, működését, melyből a magyar pedagógusképzés reformjához is tudunk ötleteket, módszereket és tartalmakat meríteni.

Találkoztunk az egyetem vezetőivel, hallgatókkal, továbbá intézeteket látogattunk meg. Partnerünkkel eszmecserét folytattunk új mobilitási lehetőségekről és a két kar közötti együttműködési megállapodás nyújtotta új tervekről, elképzelésekről.

Dr. Varga László

Galéria