Az ember társas lény

Dr. Varga László dékán a csornai Nyugdíjas Akadémia tudományos ismeretterjesztő előadássorozat keretében - immár harmadik alkalommal -  tartott nagysikerű előadást a Városi Művelődési Központ nagytermében. Az ember társas lény című előadás az emberi kapcsolatok jelentőségére hívta fel az érdeklődők figyelmét. Docens úr előadásában kitért a család mint alapközösség szerepére, korunk egyik jelenségére az ember elmagányosodására, a társas intelligencia fejlesztésének lehetőségeire, továbbá az emberi kapcsolatokban rejlő nevelési lehetőségekre. Feladataink a jövőben: eddigi kapcsolati kultúránk újragondolása és esetleges átalakítása; egymáshoz való viszonyunk javítása – többek között a kreativitás, proszocialitás, empátia, a felelősségvállalási hajlandóság területén; illetve a cura personalis elv érvényesítése, azaz a személyes odafigyelés és törődés a családban, a közösségekben. Az előadás egyik központi gondolata így szól: az ember kapcsolatokban kibontakozó lélek.

Fotó: Engyel Gábor