Bázisóvodai hálózatunk bővítése Németországban

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara megközelítőleg 70 hazai bázisóvodával büszkélkedhet. Magas színvonalú idegen nyelvi képzéseinknek és a külföldi mobilitási programoknak köszönhetően kiemelt célunk, hogy hallgatóink számára külföldi bázisintézményeket is biztosítsunk a szakmai gyakorlatok eltöltésére. 

A fenti célok megvalósítása érdekében, június 20-22. között Karunkat képviselő 4 fős delegáció látogatta meg az ingolstadti Kinderhaus Marienheim bölcsőde, óvoda és napközbeni ellátást biztosító intézményt, ahol Tamara Kreß, intézményvezető és Andreas Kopp, az intézményt fenntartó katolikus alapítvány elnöke fogadta a magyar kollégákat. A látogatás során az együttműködési megállapodás előkészítéséről, a németországi óvodai nevelés és pedagógusképzés rendszerének, gyakorlatának megismeréséről, a német nyelvi kompetenciák fejlesztésének lehetőségeiről tárgyalt Kissné Dr. Zsámboki Réka, tudományos és külügyi dékánhelyettes, Dr. Hartl Éva, intézetigazgató, az Óvodapedagógus BA szak szakfelelőse, Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, a német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés oktatója és Németh Tamás, a Kar Erasmus+ koordinátora. A beszélgetések során elhangzott, hogy a Benedek Elek Pedagógiai Karon több évtizede folyó német nemzetiségi óvodapedagógus-képzés egyik erőssége a gyakorlatorientáltság és a nyelvi, módszertani megalapozottság. Globalizálódó világunkban a külföldi mobilitási programok segítségével az idegennyelv-tudást birtokló hallgatóink számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy német nyelvű szakmai környezeteben is kipróbálhassák pedagógusi személyiségüket, fejleszthessék képességeiket és megismerjék a német nyelvű pedagógiai módszertani jó gyakorlatokat. Terveink szerint az ingolstadti Kinderhaus Marienheim a Benedek Elek Pedagógiai Kar első külföldi bázisintézménye lesz a jövőben.

Fotók