Beiratkozási tájékoztató

Kedves felvételt nyert Hallgatónk!

Gratulálunk a sikeres felvételi eredményéhez! 

Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk megkönnyíteni az egyetemi és hallgatói életbe való bekapcsolódást!

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen az oldalon további tartalmakat teszünk elérhetővé augusztus hónapban. Kérjük, kövesse figyelemmel a változásokat!

Frissítve: 2021. július 29.NEPTUN RENDSZER

Tanulmányi ügyeit, valamint az Egyetem által küldött hivatalos értesítéseket a Neptun tanulmányi rendszerben fogja tudni nyomon követni. A Neptun hallgatói webes felületére való belépésről a felvételi kiértesítő üzenetben kapott tájékoztatást. Felvételi határozatát a rendszerbe belépve, a Tanulmányok / Hivatalos bejegyzések menüpont alatt találja. 

Neptun rendszerről bővebben ITT információt talál!

A sikeres felvételi eljárás után a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezért nagyon fontos, hogy a beiratkozási folyamat alábbi leírását pontosan kövesse.

A Neptun rendszerben a beiratkozás előfeltétele, hogy a jelentkezőnek ne legyen olyan fizetési kötelezettsége, amelynek fizetési határideje a beiratkozás időpontját megelőzi (tehát nincs lejárt határidejű, befizetendő pénzügyi tétele).

Teendők a beiratkozás előtt:

 • egyeztesse személyes adatait: kérjük, minél előbb ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különösen a személy igazolványon szereplő teljes név, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám,
 • eltérés, vagy hiányzó adatok esetén minél előbb indítsa el az adategyeztetést,
 • a Neptunban a „Pénzügyek” alatti „Beállítások” menüpontban rögzítse bankszámlaszámát,
 • töltse ki a Neptunból a beiratkozási (SOE_1_01 Beiratkozási kérvény) kérvényt. A kérvény elérhetősége: Ügyintézés / Kérvények
 • nyomtassa ki és írja alá a kérvényt
 • az önköltséges hallgató nyomtassa ki a Neptunból a képzési szerződést 2 példányban, írja alá (Ügyintézés / Kérvények – SOE_1_02 Képzési szerződés),
 • regisztráljon a 2021/2022-es tanév őszi félévére.

Amennyiben adatváltoztatás történik a beiratkozást követően vagy hallgatói évei során, azt a Tanulmányi Osztály ügyintézői felé kötelező bejelenteni.

Kérjük, hogy a Neptun rendszerben ellenőrizze a pontos adatait felvitel után is.

Neptun segédlet elsőéves hallgatók számára - letöltés itt.

 

A BEIRATKOZÁS FOLYAMATA 

1.1. Személyes beiratkozás

A személyes beiratkozás időpontjáról és helyszínéről a felvételi kiértesítő üzenetben kapott tájékoztatást. Amennyiben a megadott időpontban nem tud személyesen vagy meghatalmazottja útján megjelenni, kérjük, egyeztessen tanulmányi előadójával egy másik időpontot.

A személyes beiratkozásra hozza magával az alábbiakat:

 • NEPTUN-ból kinyomtatott és aláírt beiratkozási kérvényt (SOE_1_01 Beiratkozási kérvény) (Ügyintézés / Kérvények),
 • önköltséges hallgató a NEPTUNBÓL kinyomtatott és aláírt képzési szerződést (2 példányban) (Ügyintézés / Kérvények – SOE_1_02 Képzési szerződés),
 • alapszakra felvételt nyert hallgató: eredeti érettségi bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát (másolatát hitelesítse az alábbi mondat ráírásával: „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.” aláírás, dátum)
 • mesterszakra, szakirányú továbbképzési szakra felvételt nyert hallgató: eredeti oklevelét és annak olvasható fénymásolatát (másolatát hitelesítse az alábbi mondat ráírásával: „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.” aláírás, dátum),
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítványát és annak olvasható fénymásolatát (másolatát hitelesítse az alábbi mondat ráírásával: „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.” aláírás, dátum),
 • a felvételi pontszámait adó egyéb dokumentumokat,
 • személyi igazolványát,
 • lakcímkártyáját,
 • Adó- és TAJ kártyáját,
 • külföldi állampolgárságú hallgatók: útlevélét és amennyiben van, tartózkodási engedélyét
 • 1 db igazolványképet

Felhívjuk a figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén felvételi határozata érvényét veszíti, és a tanulmányokat csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet megkezdeni!

A személyes beiratkozás során maszk használata kötelező!

1.2. Elektronikus beiratkozás

A NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben a következő lépéseket kell megtennie az elektronikus beiratkozás során:

 • egyeztesse személyes adatait: kérjük, minél előbb ellenőrizze a Neptunban a felvételi eljárás során megadott adatait, különösen a személy igazolványon szereplő teljes név, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám,

 • eltérés, vagy hiányzó adatok esetén minél előbb indítsa el az adategyeztetést,

 • a Neptunban a „Pénzügyek” alatti „Beállítások” menüpontban rögzítse bankszámlaszámát,

 • töltse ki a Neptunból a beiratkozási (SOE_1_01 Beiratkozási kérvény) kérvényt. A kérvény elérhetősége: Ügyintézés / Kérvények

 • készítse elő az alábbi dokumentumok szkennelt állományát:

  • alapszakra, felsőoktatási szakképzési szakra felvételt nyert hallgató: érettségi bizonyítványának olvasható fénymásolatát,
  • mesterszakra, szakirányú továbbképzési szakra felvételt nyert hallgató: oklevelének olvasható fénymásolatát,
  • nyelvvizsga bizonyítványának olvasható fénymásolatát,
  • az önköltséges hallgató nyomtassa ki a Neptunból a képzési szerződést, írja alá (Ügyintézés / Kérvények – SOE_1_02 Képzési szerződés),
  • 1 db igazolványképet
 • töltse fel a dokumentumokat a Neptun rendszer beiratkozási lapjának csatolmányaként, küldje a Neptun rendszeren keresztül, eltérés, vagy hiányzó adatok esetén minél előbb indítsa el az adategyeztetést,
 • regisztráljon a 2021/2022-es tanév őszi félévére.
 

Amennyiben tanulmányait nem 2021. év szeptemberében kívánja megkezdeni (azaz passzív státuszú félévvel szeretne kezdeni), akkor is be kell iratkoznia. Tanulmányai szüneteltetését és a passzív státuszú félév beállítását a Neptunban kell bejelenteni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a beiratkozás elmulasztása esetén felvételi határozata érvényét veszíti, és a tanulmányokat csak új, sikeres felvételi eljárás után lehet megkezdeni!

Információk a Beiratkozási lapról

Kérjük, hogy a Neptun rendszerbe belépve, az Ügyintézés / Kérvények menüpont alatt nyissa meg beiratkozási lapját és ellenőrizze az adatok helyességét. Fontos, hogy az adatok karakterre pontosan megegyezzenek az okmányaiban szereplő adatokkal. (Ha pl. édesanyja neve az okmányában két keresztnévvel szerepel, de a beiratkozási lapon csak eggyel, az hibás, javítandó adatnak minősül.)

E-mail cím vagy telefonszám változása esetén kérjük, hogy adatait a Neptun hallgatói webes felületén a Saját adatok / Elérhetőségek menüpont alatt legyen szíves módosítani.

Amennyiben az okmányaiban szereplő adataiban talál eltérést, kérjük, hogy a helyes adatokat sürgősen küldje meg tanulmányi ügyintézőjének  (a felvételi kiértesítést követő 1 héten belül ), hogy az adatokat még a beiratkozás előtt javíthassa a tanulmányi osztály.

Tanulmányi ügyintézők:

Andalics Fanni /csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia, szociálpedagógia alapképzési szak hallgatói/ (andalics.fanni@uni-sopron.hu)

Istiván Ildikó /óvodapedagógus, német nemzetiségi óvopedagógus, kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak hallgatói/ (istivan.ildiko@uni-sopron.hu)

Horváth Krisztina /mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakok hallgatói/ (horvath-krisztina@uni-sopron.hu)

Felhívjuk figyelmét, hogy aláírásával azt is igazolja, hogy megismerkedett a honlapunkon található következő tájékoztatókkal:

• Tanulmányi tájékoztató az aktuális tanévre
• Hallgatókra vonatkozó tűz-, adat- és munkavédelmi oktatási anyag

 

2. Neptunos beiratkozás és tárgyfelvétel

A beiratkozás része a Neptun rendszeren keresztül történő beiratkozás és tárgyfelvétel. A bejelentkezési, tárgyfelvételi és egyéb határidőket a félév időbeosztása tartalmazza.


3. Önköltség díj befizetése

Amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, fizetési kötelezettségét a regisztrációs héten, a Neptun rendszeren keresztül fogja tudni teljesíteni, a félév időbeosztásában megadott befizetési határidőig.

További és bővebb információk az etk.uni-sopron.hu oldalon!!


4. Beiratkozás véglegesítése

A Tanulmányi Osztály a bejelentkezési időszakot követően megvizsgálja, hogy a beiratkozás valamennyi feltétele teljesült-e. Amennyiben igen, akkor hitelesíti a beiratkozási lapját és beiratkozását a Neptun rendszerben is véglegesíti. Ettől kezdve tekintheti magát az Egyetem hallgatójának, kérhet hallgatói jogviszony igazolást és igényelhet diákigazolványt. A hitelesített beiratkozás lap másolatát átveheti a tanulmányi ügyintézőjétől.

 

BEIRATKOZÁSI IDŐPONTOK, HELYSZÍNEK

Regisztrációs hét a Neptun tanulmányi rendszerben:

 

Regisztrációs időszak NAPPALI tagozaton 2021. augusztus 30 -szeptember 11.

 

Regisztrációs időszak LEVELEZŐ tagozaton 2021. augusztus 30 -szeptember 25.

 

1. Soproni képzési helyen - nappali tagozaton

Időpont: 2021. szeptember 1. 08.30-

Helyszín: Benedek Elek Pedagógiai Kar, 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5., Brunszvik előadóterem (III. em. E/5. előadóterem)

Program: 

8:30 – 9:00  -  Dékáni, dékánhelyettesi köszöntő - III. em. E/5 előadó

9:00  - 9:30  -  Tájékoztató: Neptun és kari honlap - III. em. E/5 előadó

9:30  - 9:40  -  Tájékoztató: orvosi vizsgálat - III. em. E/5 előadó

9:40 – 10:40 – Tájékoztató a specializációkról: - III. em. E/5 előadó

-          Angol (Tájékoztató után tesztírás) 

-          Képzőművészeti és kézműves 

-          Gyermek- és gyógytestnevelés 

-          Hitéletre nevelés az óvodában

 

9:30 -  Személyes beiratkozás: 

 1. Kommunikáció- és médiatudomány BA szak - II. em. 205
 2. Gyógypedagógia BA szak - II. em. 205
 3. Óvodapedagógus német nemzetiségi szakirány - II. em. 212
 4. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak - II. em. 201
 5. Óvodapedagógus BA szak (specializáció és csoport választás után) - III. em. E/5 előadó

  

10:00- 13:00         Tárgyfelvétel - fszt. 014

15:00- Levelező tagozatos hallgatók beiratkozása, tárgyfelvétele (nem kötelező!) - I. em. E/1

 

2. Soproni képzési helyen - levelező tagozaton

Időpont: 2021. szeptember 10.

Helyszín: Benedek Elek Pedagógiai Kar, 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.,

 

BEOSZTÁS:

Óvodapedagógus alapszak - 08.00-11.10

Óvodapedagógus alapszak – német nemzetiségi szakirány 08.00-11.10

A többi szak esetében a beiratkozás az órarendi szünetekben lesz, a beosztás a faliújságon aznap megtekinthető lesz.

Felhívjuk a kedves levelező tagozatos hallgatók figyelmét, hogy a nappali tagozaton hirdetett beiratkozási napon (2021. szeptember 1.) 15 órától beiratkozási lehetőséget és segítséget biztosítunk a tantárgyfelvételhez a levelező tagozatos hallgatóknak is.

 

3. Tatai képzési helyen - levelező tagozaton 

Időpont: 2021. szeptember 9.   16.00 órától (a tánévnyitó után)

Helyszín: Piarista Rendház2890 Tata, Tanoda tér 5.

Csecsemő- és kisgyermeknevelő  alapképzési szak (Tata)

Gyógypedagógia alapképzési szak (Tata)

 


TANULMÁNYAIVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TUDNIVALÓK

További információk az Egyetemi Tanulmányi Központ honlapján érhetőek el!

 • Pénzügyek: a hallgatói pénzügyek nyilvántartása és a befizetések teljesítése a Neptun rendszeren keresztül történik. A pénzügyi díjak befizetéséhez internetes fizetésre alkalmas bankkártya szükséges. 
 • Állami ösztöndíj tájékoztató: a magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvételt nyert, illetve magyar állami ösztöndíjas finanszírozásra átsorolt hallgatók beiratkozásával kapcsolatos tájékoztatót. A beiratkozáskor nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésnek a törvényben (2011. évi CCIV. törvény) rögzített feltételeit megismerte és vállalja. Nyilatkozatot a beiratkozási lap aláírásával és leadásával tesz.
  1. A tájékoztató ITT érhető el. 2. A tájékoztató összefoglalója pedig ITT érhető el.