Benedek 60-120 évforduló: Szabados László, az első igazgató visszaemlékezése

A Benedek Elek Pedagógiai Kar jubileumi megemlékezésén dr. habil Varga László, a kar dékánja beszédében felidézte Szabados Lászlónak, az intézmény első igazgatójának visszaemlékezését az alapítás első napjaira, az első évnyitóra. Az alábbiakban ezt a visszaemlékezést közöljük. 

1959. szeptember 8-án verőfényes, 24 fokos, szép, kora őszi nap virradt ránk. Ez volt az első tanévnyitó napja. Talán nem túlzás, ha azt mondom, az egész intézet lázban égett. Végre elérkezett a délután, amikor a Magyar Művelődés Háza rendkívül tágas és nagyon szép karzatos barokktermében gyűltünk össze a tanévnyitóra. Öröm volt végignézni a termet betöltő jelenlevőkön. A 125 hallgató és a szép számmal megjelent szülők, a meghívottak és az érdeklődők töltötték be a kitűnő akusztikájú termet. Az ünnepélyesség már a Himnusz előtt érezhető volt a teremben. Az ünnepi beszédet Bízó Gyula minisztériumi osztályvezető tartotta. Beszédét dörgő taps honorálta. Énekkari számok, szavalatok, Mihálka Margit kitűnő zongorajátéka fokozták az ünnepi hangulatot. Külön fénypontot jelentett a hallgatók eskütétele. Nemcsak a hallgatók, de az egész terem meghatottan, állva hallgatta az eskü szövegét. A Szózat eléneklésével zárult a felejthetetlen első tanévnyitó, mely a város második felsőfokú intézményének megszületését jelentette. Az ünnepség után átsétáltunk az intézet elé, ahol zárt kapu fogadott bennünket. A kapu előtt álló Gyuri bácsi párnán nyújtotta át a kapukulcsot Bízó Gyulának, aki nagy taps közepette nyitotta ki a főkaput. 1959. szeptember 10-én, hétfőn 8.00 órakor elindult az intézet a főiskolává válás útján.