Benedek Elek Nap 2017

Benedek Elek Napot, Karunk névfelvételének 25. évfordulóját és a Magyar Tudomány Napját ünnepeltük 2017. november 08-án. 

A program összeállításáért, szervezéséért és levezetéséért a Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézete felelt. Az előkészületek megbeszélésein hangsúlyosan meghatározásra került, hogy a napot hallgatóink érdeklődéséhez igazítsuk úgy, hogy a nemzeti szellemiség, a Benedek Eleki eszmei örökség és a tudomány együttesen jelenjen meg.

Az ünnepi megemlékezést a Gárdonyi Géza Általános Iskola népes népdalköre indította. A kórusvezetők (Makkos Ágnes és Boldizsár Zsuzsanna tanárnők) és a csengő hangú gyerekek népdalcsokorral köszöntötték az ünnepünket.

Ünnepi köszöntőjében Prof. Dr. Faragó Sándor a kar fejlődésére, az oktatás magas szintjére, az egyetemmé válás egy újabb állomására az Erdő- és környezetpedagógiai doktori program karhoz illesztésére utalt. Dr. habil Varga László dékán Benedek Elek életútjából olyan állomásokat, helyzeteket és értékeket emelt ki, melyek ma is fontosak a kar mindennapi munkájában.

Az ünnepi program plenáris előadója Duray Miklós politikus, közíró, nemzetpolitikai szakértő, címzetes egyetemi tanár volt. „Sajátos túravezetést” tartott Kisbaconból a reformáción át a nemzet mai állapotáig címmel.

Tóth Mariann egyetemi főtanácsos asszony, a kar volt oktatója, a névfelvétel idejének megbízott főigazgatója mesét mondott az érdeklődő, számos pontban személyesen is érintett közönségnek. A fabula a kar felsőfokú óvóképzéstől a főiskoláig, majd napjainkig szemléletesen, személyeken keresztül mutatta be múltunk e szakaszát.

A délutáni programot Babai Zsófia – jeles, német nemzetiségi szakon oktató kollégánk – fotóiból válogatott kiállítás indította. UTAZÁS LÉLEKBEN, TÉRBEN a fotókról gondolatait – rendhagyó képes prezentációval Dr. Molnár Katalin a TSZKI intézetigazgatója mondta el.

A kiállítás megnyitó után 7 szakmai műhelyben folyt a munka:

  • Azelőtt magyarok voltunk – filmvetítés és beszélgetés, vezető: Dr. Molnár Csilla, Babai Zsófia
  • Gondolat-játék a betűkkel, vezető: Frang Gizella
  • Játék és muzsika – zenei vetélkedő, vezetők: Dr. Haász Sándor, Dr. Tauer Anna, Árvayné Nezvald Anett
  • Élet az óvodákban a 90-es években, vezető: Dr. Molnár Katalin
  • SlamPoetry – Benedek Elek után szabadon – ma, vezető: Dr. Varga Norbert
  • Szeretlek Benedek Kar, vezetők: Don Bosco Szakkollégium és vezető tanáruk Dr. habil Bodnár Gabriella
  • Benedek kvíz – a HÖK játéka hallgatótársaiknak, vezetők: Bojtos Rita és hallgatótársai

A programok előzetes regisztrációval, modern, hallgatóinkhoz illő tájékoztatással zajlottak. Ez biztosította, hogy a részvétel rendkívül magas és aktív volt. A kínálat színes, sokrétű, ugyanakkor időben nem elhúzódó volt. Jó volt látni a megelégedettséget és az aktivitást.

16 órától a Humántudományi Kutatóközpontban Dr. habil Bodnár Gabriella igazgató asszony vezetésével PhD tanulmányaikról számoltak be a kar doktori képzésben lévő oktatói. Aktuális és érdekes tudományos prezentációkat hallgatott az érdeklődő oktatói és hallgatói közönség. Dr. habil Bodnár Gabriella igazgatóasszony is beszámolt kutatásáról, melynek címe: Identitásvizsgálatok a magyarországi és határon túli középiskolai tanulók és  egyetemi hallgatók körében   (1989-2004), melynek aktualizáló összehasonlító vizsgálatát a közeljövőben tervezi. Ezt a műhelymunkát a Soproni Tudós Társaság Pedagógiai Szakosztályának vezetője Dr. Závoti Józsefné PhD tevékenységüket és terveiket bemutató összegzése zárta.

A szervező intézet nevében köszönetemet fejezem ki azoknak, akik tevékenységükkel segítették a nap sikeres lebonyolítását. Összefogásban, együtt egy cél érdekében dolgozni jó érzés.

A szervező Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézete nevében: 

Dr. Molnár Katalin
intézetigazgató