BIG AT-HU HALADÁSI ÉS SZAKÉRTŐI KONFERENCIA

A BIG AT-HU 01 határokon átnyúló projekt résztvevő partnerei 2018. 11. 07-én haladási és szakértői konferenciát tartottak a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán. 

Dr. habil.Bodnár Gabriella köszöntője után a találkozó első szakmai programja a gyakorló óvodák német nemzetiségi óvodapedagógusainak, Pruzsinszky Rékának és Hidegh Alexandrának  bemutató foglalkozása volt.  A foglalkozások témája a Szent Márton nap volt, melyről a pedagógusok a gyerekekkel Szent Márton korát a mai társadalmi helyzetre adaptálva emlékeztek meg.

A bemutató foglalkozást reflexió követte a karon, amelyen élénk beszélgetés alakult ki a résztvevő pedagógusok és szakértők között.

A reflexión egyetértettek a felszólaló szakemberek abban, hogy fontos a  differenciálás egy vegyes csoportban. Felmerült a szabad és kötött foglalkozások kérdése is. A résztvevők szerint nem könnyű bevonni a gyerekeket a pedagógus kezdeményezéseibe a szabad játék idejében, és egy kötetlen kezdeményezés sokkal nagyobb odafigyelést igényel, mert differenciálni kell, többfelé kell figyelni.

A résztvevő tanítók megjegyezték, milyen fontos a játékos nyelvoktatás megtartása az iskolai keretek között is, hiszen ezt a gyerekek is igénylik, még a felső tagozatban is. Hangsúlyozták az óvoda és iskola közti kölcsönös látogatások fontosságát az átmenet megkönnyítése érdekében.

A reflexiót Dr. habil Varga László dékáni köszöntője követte. A dékán az óvodapedagógia magyarországi helyzetének aktuális kérdéseiről, problémáiról beszélt. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a magyar óvoda jól működik, jó szakemberek dolgoznak, és hogy a BIG AT-HU 01 projekt elméleti és gyakorlati munkája egyaránt a kar keretein belül zajlik. Azért is fontos a projekt, mert az óvoda-iskola átmenet kérdéskörével foglalkozik, amely nagy problémákat vet fel hazánkban.

Az idegen nyelv elsajátításával kapcsolatban megfogalmazta, hogy mennyire fontos az első találkozás mikéntje ahhoz, hogy később is szeressünk egy másik nyelvet. Ha a pedagógus a gyermekben a nyelv iránt pozitív viszonyt alakít ki, örömmel fogja tanulni azt. A konferencia délutáni részében a projekt keretében készülő tananyagot és útmutatót mutatta be Babai Zsófia és Dr. Kovácsné Vinkovics Éva, és a résztvevők véleményezték, szakvéleményükkel kiegészítették.

A projektben résztvevő II. évfolyamos német nemzetiségi hallgatók bemutatták azokat az ausztriai és magyarországi helyszíneket, ahol ebben a tanévben óvodai szakmai gyakorlatukat végzik. A hallgatók érdekes észrevételeket fogalmaztak meg és színvonalas előadásokat tartottak.

A konferencia utolsó programjaként Halmos Zóra projektmenedzser foglalta össze az eddigi és még a partnerek előtt álló legfőbb tevékenységeket, valamint megismertette az új partnereket azokkal a fórumokkal, amelyeken a projekttel és a korai kétnyelvűséggel kapcsolatban hasznos információkat találhatnak.