BIG AT-HU PROJEKT ZÁRÓRENDEZVÉNY

Mintegy 300 osztrák és magyar pedagógus, valamint egyetemi hallgató részvételével került megrendezésre 2019. május 15-én, szerdán a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karán a BIG AT-HU 01 projekt, azaz „Oktatási együttműködések az osztrák-magyar határtérségben” projekt ünnepélyes zárórendezvénye.

A projektben összesen 28 oktatási intézmény vett részt Magyarországról, Burgenlandból, Alsó-Ausztriából és Bécsből.

Az Európai Unió által támogatott projekt célja a nyelvi, emocionális, szociális és interkulturális kompetenciák, valamint a többnyelvűség fejlesztése volt. A projektpartnerek Alsó-Ausztria, Burgenland, Bécs Oktatási Igazgatósága, a „Kinderfreunde Wien” szervezet, továbbá felsőoktatási részről a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara voltak.

A projekt nagy sikerrel zárult, résztvevői elégedetten nyilatkoztak az elmúlt három év eredményességéről és szándékukban áll a munkát folytatni és az eddigi együttműködéseket bővíteni.

A projekt egyik fő célja az volt, hogy az óvodás és iskolás gyerekek a Benedek Elek Kar német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatóinak közreműködésével és a pedagógusokon keresztül megismerjék a szomszédos ország nyelvét, kultúráját. Az elmúlt időszakban több alkalommal is sor került a résztvevő intézmények többnyelvű pedagógusainak továbbképzésére is.

A projekt eredményességét bizonyítja az is, hogy mind a politika, mind a szülők megnövekedett fontosságot tulajdonítanak a többnyelvű nevelésnek. Az oktatási igazgatási szervek, valamint a pedagógusképző intézmények kapcsolata nemzetközi viszonylatban is jelentősen erősödött az elmúlt három évben a BIG projektnek köszönhetően.

A projekt során a hallgatók és a pedagógusok az óvodai, iskolai idegen nyelvátadás különböző módszereit ismerhették meg. A projektben évente 28 óvoda és 56 iskola összesen 1500 óvodása illetve diákja vett részt.

A BIG projekt résztvevői összesen 38 nagyszabású rendezvény alkalmával is találkozhattak egymással. Határon átnyúló szimpóziumok, nyelvi ünnepségek, továbbképzések, különféle témájú kurzusok, és színházpedagógiai módszerek gyakorlati elsajátítása során ismerhették meg egymás módszereit a pedagógusok.

A projektben résztvevő szakemberek módszertani, didaktikai anyagokat is kidolgoztak, négy ország, Magyarország, Ausztria, Csehország és Szlovákia több mint 20 szakértőjének részvételével. A zárórendezvényen a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának oktatási és tudományos dékánhelyettese, Kissné Dr. Zsámboki Réka köszöntötte az egyetem részéről a megjelenteket és köszönetet mondott a projektben résztvevő oktatóknak a projektben végzett magas színvonalú, innovatív munkájukért. Dr. habil. Bodnár Gabriella, Babai Zsófia és Dr. Kovácsné Vinkovics Éva Módszertani Útmutatót írtak az óvodai idegen nyelv élményszerű, valós élethelyzeteken alapuló eredményes elsajátításához.  Babai Zsófia fordításában hamarosan megjelenik Manuela Eitler-Sedlak: Flo W. voll im Flow című könyve. Magyar oldalon megjelent továbbá egy négykötetes tananyag a német nyelv óvodai elsajátításhoz és általános iskola 1-3. osztályos tanulói számára.

Az eredmények a BIG-projekt online tudásplattformján érhetőek el. Az anyagok rövid változata nyomtatott formában a BIG-Tippek címen, közös mappában került kiadásra.

A projekt keretében 2019. szeptemberben további partneri rendezvényekre, találkozókra kerül sor, amelyeken a kidolgozott anyagok kerülnek bemutatásra.

A jövőre vonatkozóan a zárókonferencián Kissné Dr. Zsámboki Réka által idézett gondolatokat kapjuk mindnyájan útravalóul, akik a projektben részt vettünk:

 

"Tarts az álmodozókkal. A hívőkkel. A bátrakkal. A vidámakkal. A tervezőkkel. A csinálókkal. A sikeresekkel, akiknek fejük a fellegekben, két lábuk szilárdan a földön. Hadd gyújtsanak szikrát a lelkedben, amivel jobb hellyé varázsolod ezt a világot, mint ahogy kaptad!" (Wilfred A. Peterson)

 

Babai Zsófia

Galéria