BIG AT-HU Projektzáró rendezvény

2019. szeptember 24-én került megrendezésre karunkon a BIG AT-HU 01 projekt első multiplikátor zárórendezvénye.

A rendezvény Dr. habil. Varga László dékáni köszöntőjével kezdődött. A dékán köszöntőjében hangsúlyozta az idegen nyelvek tanulásának fontosságát, és az interkulturalizmus szemléletének szükségességét a nevelés és oktatás folyamatában, kezdve az óvodától egészen a felsőoktatásig, különösen a kétnyelvű óvodapedagógusok képzésében. A köszöntő után a projekt összefoglalásaként készült multimediális prezentációt nézhették meg a résztvevők. A film bemutatta a projekt elért eredményeit és rövid összefoglalást nyújtott az összes részprojektről.

Raidl Nikolett bemutatta a pedagógusok részére módszertani eszköztárul is szolgáló BIG tudásplatformot, amelyen a projektben elkészült anyagok találhatók. Dr. habil. Bodnár Gabriella előadásában a projekt során végzett hatékonyság vizsgálat kutatási eredményeivel ismerkedhettek meg a szakemberek és a vendégek. Előadásában a nyelvtanulás flow élményéről beszélt. Részletesen beszélt a flow élményről, annak feltételeiről. Legfőbb záloga az intézményes nyelvátadás során a kreatív pedagógus. Beszámolt a projektben részt vett pedagógusok és hallgatók körében elvégzett hatásvizsgálat eredményeiről. A vizsgálatban 22 pedagógus és 22 hallgató vett részt. A kutatásból kiderült, hogy a megkérdezettek, különösen osztrák oldalon egyöntetűen fontosnak tartják az idegen nyelv elsajátítását már kora gyermekkorban. Javaslatként, illetve igényként fogalmazták meg a megkérdezettek az ingyenes nyelvtanfolyamok szükségességét, látogatások, hospitálások lehetőségét ausztriai óvodákban, és a részvételt továbbképzéseken. Az eredményekből kiderült, hogy mindkét fél, pedagógus és hallgató is gazdagodott a közös munkából mind Ausztriában, mind Magyarországon. Kiemelte karunk szakmai csoportjának projektben végzett kiemelkedő munkáját.

A délelőtt folyamán beszámoltak tapasztalataikról azok a pedagógusok, akik a projektbe bekapcsolódott óvodákat képviselték. Pruzsinsky Réka örömmel számolt be a Gyakorló Óvoda projekt keretében kialakult partnerségeiről, melyeknek keretében kölcsönös látogatásokra, közös kirándulásokra, programokra, workshopokra, tapasztalatcserékre kerülhetett sor. Véleménye szerint fontosak ezek a kapcsolatok, mert a kultúrában is összekapcsolódhatnak az országok és egy képzeletbeli határ nem szabhat gátat annak, hogy a két ország gyerekei találkozhassanak egymással.

A sopronkövesdi óvoda vezetője Fülöpné Hidegh Csilla beszélt a korai nyelvelsajátítás fontosságáról és beszámolt a nagyfokú szülői érdeklődésről, aminek köszönhetően a projekt során három gyerekcsoportban is bevezették a német nyelvi foglalkozásokat. Az óvodavezető nagyon jól látja a különbséget az óvodai és iskolai jelen nyelvátadás között, és határozottan az óvodai módszerek továbbvitelének szükségességét fogalmazta meg. Fontos véleménye szerint a nyitottság, a kommunikáció, a játék és az élményközpontúság.  Hospitáló hallgatóink ebben a szellemben végezték német nyelvfejlesztő munkájukat az óvodában, amit a mai napig élveznek a gyerekek és örömmel várják a folytatást.

A délelőtti konferencia végén Telekesi Adrienn és Balogh Edina II. évfolyamos német nemzetiségi hallgatók számoltak be a projekt keretében Ausztriában és Magyarországon végzett szakmai gyakorlatukról.

A délutáni konferencia, amelyet a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezett, a II. évfolyamos német nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók előadásával kezdődött. A hallgatók Manuela Eitler-Sedlak „Flo W. voll im Flow” című könyvéből adták elő a „Flo und Udo Überflieger” című fejezetet német nyelven, amely rendkívüli sikert aratott.

Az előadás után Dr. Kovácsné Vinkovics Éva mutatta be az általa, valamint  Dr. habil. Bodnár Gabriella és Babai Zsófia által kétnyelvű óvodapedagógus hallgatók számára készített, kész témafeldolgozásokat tartalmazó „Módszertani útmutatót” a német és a magyar mint idegen nyelvek közvetítéséhez. Az Útmutató az interneten is elérhető, de nyomtatott formában is rendelkezésre áll. Ezután Babai Zsófia mutatta be a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából készült Tananyagsegédletet a német nyelv tanításához az óvoda és az általános iskola 1-2-3. osztálya részére.

A bemutató után workshopra került sor, amelyen a részt vevő pedagógusok aktivitásának köszönhetően értékes szakmai beszélgetésekre, tapasztalatcserére és hálózatépítésre került sor. A jelenlévő szakemberek mindannyian örömüket fejezték ki azon anyagok felett, amelyek készítésében Dr. habil. Bodnár Gabriella, Babai Zsófia és Dr. Kovácsné Vinkovics Éva vettek részt.

A résztvevők egyhangú kívánsága, javaslata volt, hogy az idegen nyelvoktatás megfogalmazott nehézségeit a felsőoktatási szakma képviselői memorandum formájában fogalmazzák meg és  juttassák el magasabb fórumokra, hogy szemléletváltás projektkereteken túllépve országos szinten is megvalósulhasson és a pedagógusok nagyobb szabadságot kapjanak tananyag és tankönyv megválasztása terén.

A délutáni konferenciát és a műhelyfoglalkozást Portschy Mónika projektmenedszer zárta le köszönő szavaival és megelégedettséggel, a pedagógusoknak további szakmai sikereket kívánva.

Babai Zsófia

szakmai munkatárs 

Galéria