Bővülő Erasmus-kapcsolatok a Cseh Köztársasággal

2019. november 25. és 29. között rendezte meg 7. Nemzetközi Hetét a csehországi Dél-bohémiai Egyetem (South Bohemian University/ SBU) a dél-csehországi České Budějovicében. A Benedek Elek Pedagógia Kart Kissné Dr. Zsámboki Réka tudományos és külügyi dékánhelyettes, Dr. Kitzinger Arianna egyetemi docens és Németh Tamás, karunk Erasmus-koordinátora képviselték.

Míg a morvaországi Palacký Egyetemmel Olomoucban (Olmütz) hosszú évekre visszatekintő gyümölcsöző kapcsolatot ápol a BPK, a dél-csehországi Dél-bohémiai Egyetemen ez volt az első olyan látogatás, ami a két pedagógiai kar együttműködésének megalapozására irányult. A cseh fél rendkívül gyakorlott és gondos házigazdának bizonyult: a színvonalas szakmai program mellett ügyeltek arra, hogy saját partnerintézményeik is megismerkedhessenek egymással, azzal a nem titkolt céllal, hogy a kapcsolatok minél több irányban bővülhessenek.

Az ötnapos program gerincét az egyetem bemutatása alkotta, ahol a résztvevők megismerkedhettek azzal a pezsgő egyetemi élettel, ami jellemzi a nyolc karral, 10.000 hallgatóval és 300 külföldi partnerintézménnyel működő felsőoktatási intézményt. Külön hangsúlyt fektettek legújabb (teológiai) és legspeciálisabb (halászati) karuk bemutatására, és az is kiderült, hogy legrégibb, legpatinásabb fakultásuk a pedagógiai. A műhelymunkák a nemzetköziesítést járták körül, így ismerkedhettek meg a résztvevők az Erasmus Hallgatói Hálózattal, a digitalizált Erasmus-ügyintézéssel, a kettős vagy közös diplomák (double/ joint degrees) rendszerével. Kerekasztal-beszélgetések folytak a nemzetközi programokon tanító oktatókkal, a be- és kimenő Erasmus-hallgatók pedig saját szakmai és kulturális tapasztalataikat osztották meg az érdeklődő nemzetközi hallgatósággal. Utóbbiak 10 európai országból képviseltették magukat, akik közül különösen a balti államok, az orosz, a lengyel és a finn kollégák mutattak komoly érdeklődést egy leendő magyar kapcsolat iránt. A kulturális program kiemelkedő részének bizonyult az UNESCO-világörökség részét képező közeli Český Krumlovban tett látogatás.  

A magyar küldöttséget november 26-án külön fogadta doc. PhDr. Lucie Betáková, a Pedagógiai Kar dékánhelyettese, aki a képzések áttanulmányozása és összehasonlítása után örömmel nyugtázta a két kar közötti egyezőségeket, és a cseh fél részéről biztosította Kissné dr. Zsámboki Réka tudományos és külügyi dékánhelyettest a kapcsolatok kialakításának támogatásáról. Így a közeljövőben várható, hogy második cseh kapcsolatként a Dél-bohémiai Egyetemet is partnerei között üdvözölheti a Benedek Elek Pedagógia Kar.

Galéria