Telefonkönyv

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Központi telefonszám: 99/518-920

Titkárságtelefonszáma: 99/518-953

Honlap: www.uni-sopron.hu

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

Az intézményi azonosító szám: FI 21120


A Kar vezetése


Dékán:

Dr. habil. Varga László PhD. egyetemi docens

telefon: 99/518-921

e-mail: varga.laszlo@uni-sopron.hu

 

Oktatási dékánhelyettes:

Dr. Simon István Ágoston PhD.  egyetemi docens

telefon: 99/518-931, 518-950

e-mail: simon.istvan@uni-sopron.hu

 

Tudományos és külügyi dékánhelyettes:

Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD. egyetemi docens

telefon: 99/518-930

e-mail: kissne.zsamboki.reka@uni-sopron.hu

 

Dékáni hivatalvezető:

Némethné Gosztola Anita ügyvivő szakértő

telefon: 99/518-940

e-mail: nemethne.gosztola.anita@uni-sopron.hu

 

A Kar intézetei


Művészeti és Sporttudományi Intézet

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Dr. Simon István Ágoston PhD.

intézetigazgató, egyetemi docens

518-931
518-950

simon.istvan@uni-sopron.hu

Árvayné Nezvald Anett

művésztanár

518-928

arvayne.nezvald.anett@uni-sopron.hu

Baloghné Dr. Bakk Adrienn PhD.

egyetemi docens

518-950

baloghne.bakk.adrienn@uni-sopron.hu

Dr. Gáspárdy Tibor PhD.

egyetemi docens

518-922

gaspardy.tibor@uni-sopron.hu

Dr. Kovács-Gombos Gábor DLA

egyetemi docens

518-922

kovacs-gombos.gabor@uni-sopron.hu

Ősz Róbert

művésztanár

518-922

osz.robert@uni-sopron.hu

Révész József

tanársegéd

518-928

revesz.jozsef@uni-sopron.hu

Szilva Zsuzsanna

tanársegéd

518-950

szilva.zsuzsanna@uni-sopron.hu

Dr. Tauber Anna PhD.

egyetemi docens

518-928

tauber.anna@uni-sopron.hu

Madár Sarolta

intézeti titkár

518-936

madar.sarolta@uni-sopron.hu

 

Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Dr. Hartl Éva PhD.

mb. intézetigazgató
egyetemi docens

518-605

hartl.eva@uni-sopron.hu

Dr. Katona György PhD.

egyetemi docens

518-310

katona.gyorgy@uni-sopron.hu

Kissné Dr. Zsámboki Réka PhD.

egyetemi docens

518-923

kissne.zsamboki.reka@uni-sopron.hu

Dr. Kollarics Tímea PhD.

adjunktus

518-310

kollarics.timea@uni-sopron.hu

Mundy Péter

tanársegéd

518-924 mundy.peter@uni-sopron.hu

Németh Dóra Katalin

tanársegéd

518-923 nemeth.dora.katalin@uni-sopron.hu

Dr. Patyi Gábor PhD.

egyetemi docens

518-930

patyi.gabor@uni-sopron.hu

Pásztor Enikő

tanársegéd

518-262

pasztor.eniko@uni-sopron.hu

Dr. Tóth-Merza Katalin PhD.

adjunktus

518-924

merza.katalin@uni-sopron.hu

Dr. habil. Varga László PhD.

egyetemi docens

518-921

varga.laszlo@uni-sopron.hu

Dr. Zsubrits Attila PhD.

egyetemi docens

518-924

zsubrits.attila@uni-sopron.hu

Juhászné Kiss Katalin

intézeti titkár

518-383

kiss.katalin@uni-sopron.hu

Németh Tamás 

intézeti munkatárs

518-946

nemeth.tamas@uni-sopron.hu

 

Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézet

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Dr. Molnár Katalin PhD.

intézetigazgató,
egyetemi docens

518-974

molnar.katalin@uni-sopron.hu

Babai Zsófia

nyelvtanár

518-932

babai.zsofia@uni-sopron.hu

Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD.

egyetemi docens

518-935

bodnar.gabriella@uni-sopron.hu

Frang Gizella

tanársegéd

518-948

frang.gizella@uni-sopron.hu

Gátas-Aubelj Katalin

tanársegéd 518-925

aubelj.katalin@uni-sopron.hu

Dr. Haász Sándor PhD.

főiskolai docens

518-970

haasz.sandor@uni-sopron.hu

Hirschler Erzsébet

nyelvtanár

518-932

hirschler.erzsebet@uni-sopron.hu

Dr. Kitzinger Arianna PhD.

egyetemi docens

518-934

kitzinger.arianna@uni-sopron.hu

Kloiber Alexandra

tanársegéd

518-939

kloiber.alexandra@uni-sopron.hu

Koloszár Ibolya

tanársegéd

518-934

koloszar.ibolya@uni-sopron.hu

Dr. Kovács Gábor PhD.

egyetemi docens

518-925

kovacsg@uni-sopron.hu

Dr. Kovácsné Vinkovics Éva

tanársegéd

518-932

vinkovics.eva@uni-sopron.hu

Dr. Molnár Csilla PhD.

egyetemi docens

518-948

molnar.csilla@uni-sopron.hu

Dr. Naszladi Georgina PhD.

adjunktus

518-970

naszladi.georgina@uni-sopron.hu

Dr. Varga Norbert PhD.

egyetemi docens

518-943

varga.norbert@uni-sopron.hu

Dr. Závoti Józsefné PhD.

egyetemi docens

518-925

zavoti.jozsefne@uni-sopron.hu

Somogyi Anett

intézeti titkár

518-956

somogyi.anett@uni-sopron.hu


Oktatást segító egységek


Dékáni Hivatal

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Némethné Gosztola Anita

dékáni hivatalvezető, ügyvivő szakértő

518-940

nemethne.gosztola.anita@uni-sopron.hu

Andalics Fanni

tanulmányi előadó

518-725

andalics.fanni@uni-sopron.hu

Berta-Dobos Eszter

tanulmányi előadó

518-725

berta-dobos.eszter@uni-sopron.hu

Czisztlerné Schöll Csilla asszisztens  518-953 czisztlerne.scholl.csilla@uni-sopron.hu

Istiván Ildikó

tanulmányi előadó

518-947

istivan.ildiko@uni-sopron.hu

Márki-Németh Georgina

általános előadó  518-938

nemeth.georgina@uni-sopron.hu

Németh Péterné

tanulmányi előadó

518-947

nemeth.peterne@uni-sopron.hu

Szalma Mária

dékáni titkárnő

518-953

bpk-dekani@uni-sopron.hu

Steinmacherné Brenn Éva

oktatási előadó

518-933

brenn.eva@uni-sopron.hu

Taschnerné Hart Tímea

ügyviteli előadó

518-944

hart.timea@uni-sopron.hu

Várhelyi Vivien

általános előadó

518-952

varhelyi.vivien@uni-sopron.hu


Tanárképző Központ

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Dr. Patyi Gábor PhD.

igazgató

518-930

patyi.gabor@uni-sopron.hu

Németh Tamás

intézeti munkatárs 518-946 nemeth.tamas@uni-sopron.hu


Humántudományi Kutatóközpont

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD.

kutatóközpont-vezető

518-935

bodnar.gabriella@uni-sopron.hu

Madár Sarolta

intézeti titkár

518-936

madar.sarolta@uni-sopron.hu


Könyvtár

Név

Beosztás

Telefon

E-mail

Kissné Jáki Gabriella

könyvtári koordinátor

518-951

kissne.jaki.gabriella@uni-sopron.hu konyvtar@uni-sopron.hu

Pongrácz Enikő

könyvtáros

518-951

pongracz.eniko@uni-sopron.hu