Campus Mundi felhívás 2020

Tisztelt Hallgató!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Tempus Közalapítvány Campus Mundi kiemelt projektje 2016. január 1. és 2021. augusztus 31. között támogatja a magyar felsőoktatás nemzetköziesítési törekvéseit fejlesztési lehetőségekkel, külföldi szakkiállításokon való megjelenési lehetőségekkel, illetve hallgatói mobilitási ösztöndíjjal.

A Campus Mundi kiválósági ösztöndíjprogram megközelítőleg 9000 – részben ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú – hallgató számára biztosít ösztöndíjat külföldi tapasztalatszerzéshez. Az ösztöndíjprogramot a Tempus Közalapítvány a felsőoktatási intézményekkel közösen szervezi és adminisztrálja. A hallgatók részképzés mellett szakmai gyakorlatra és rövid tanulmányutakra is pályázhatnak. A https://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi oldalon megtalálnak minden fontos információt, de néhány dologra az alábbiakban is felhívjuk a figyelmüket.

Részképzés esetén elsősorban olyan partnerintézményeket jelölhetnek meg, melyekkel Egyetemünknek/Karuknak tandíjmentességet biztosító, érvényes együttműködési megállapodása van, és a szerződésben rögzített tématerületek, képzési szintek, valamint az oktatás nyelve adatokkal szerepelnek a Campus Mundi partnerlistában. Erről a Karokon Erasmus+ koordinációt segítő munkatársaknál tájékozódhatnak. Részképzés és szakmai gyakorlat esetén ugyancsak nekik kell leadni a Kar által rendszeresített – Campus Mundi pályázási szándékra is rákérdező – Erasmus+ jelentkezési lapot, és az ő jóváhagyásuk ismeretében, azaz a kari döntés után írja alá az Egyetem kutatási és külügyi rektorhelyettese a szakmai ajánlást már tartalmazó intézményi jóváhagyást. * COVID-19 eljárásrend

Kari Erasmus+ koordinátorok elérhetősége:

BPK: nemeth.tamas@uni-sopron.hu

EMK: galos.borbala@uni-sopron.hu

LKK: tamasi.hajnalka@uni-sopron.hu

SKK: tolvaj.vera@uni-sopron.hu

2017 ősze óta freemover mobilitásra is lehet pályázni, tehát külföldi részképzésre a SOE kapcsolatrendszerén kívül, saját maguk is kereshetnek fogadó egyetemet akár Európán kívüli országban is. A pályázati feltételek és a bírálati szempontrendszer azonos a normál részképzés pályázattal (a külföldi tanulmányok beszámítása tehát ez esetben is alapfeltétel), a kötelező mellékletek köre bővül a fogadó egyetem által aláírt fogadó nyilatkozattal. FONTOS: Külföldi egyetemi tandíj finanszírozására támogatás nem igényelhető.

 

A 2020/2021. tanév lesz az utolsó pályázati tanév a Campus Mundi projekt finanszírozásában, és mivel a költségvetési keretek már korlátozottak, korlátozott lesz a támogatható hallgatók létszáma is. Már csak konvergencia régióban tanulmányokat folytató, vagy ott állandó lakhellyel rendelkező hallgatók pályázhatnak (budapesti és Pest megyei hallgatók nem) részképzésre és szakmai gyakorlatra, és elsőbbséget élveznek a rövid tanulmányutak támogatásánál is. Ha a rendelkezésre álló keretösszeg kimerül, a Tempus Közalapítvány felfüggeszti a pályázati lehetőséget. Minden pályázattípus esetében a mobilitásnak legkésőbb 2021. augusztus 31-én be kell fejeződnie.

 

Pályázataikat a https://mundi.scholarship.hu oldalon tölthetik fel mind rövid tanulmányutak, mind részképzés (max. 5 hónap), mind szakmai gyakorlat (max. 3 hónap) esetén. A Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy az igényelt támogatási időtartamnál rövidebb időtartamra adjon támogatást, illetve mind részképzés, mind szakmai gyakorlat tekintetében – ahogy a projekt indulásakor – ismét az európai fogadó helyek hangsúlyosabb megcélzását javasolja. Az ösztöndíjas ponthatár az Európán kívüli országok esetében várhatóan magasabb lesz, mint az Európán belüli országok esetében: az Európán kívüli kiutazásokra csak a legkiválóbb hallgatók kaphatnak majd támogatást. Ehhez kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény, alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás és felsőfokú nyelvvizsga megléte lesz szükséges.

 

FONTOS: A részképzés és szakmai gyakorlat esetében folyamatos jelentkezési lehetőség mellett is javasolt a tervezett tevékenység kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani a pályázatot.

A következő tanévi felhívás meghirdetésével egy időben a 2019/2020. tanévi szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázati lehetőség is lezárult. A 2020/2021. tanévi részképzés és szakmai gyakorlat felhívásokat itt lehet elérni:

A rövid tanulmányútra vonatkozó évi két pályázati határidő közül az első április 30. 23.00 óra, a második október 9. 23.00 óra. Az aktuális felhívás itt érhető el: https://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tanulmanyuthoz

A támogatás összege országkategóriánként és kiegészítő támogatások:

Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok:
Albánia, Bulgária, Csehország, Észtország, Grúzia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna

200 000 Ft/hó

Közepes megélhetési költségű európai országok:
Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

210 000 Ft/hó

Magas megélhetési költségű európai országok:
Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország

220 000 Ft/hó

Egyéb országok: részletes lista külön csatolva

220 000 – 350 000 Ft/hó

Szociális kiegészítő támogatás

35 000 Ft/hó

Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatása mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására

40 000 – 150 000 Ft/hó

Napidíjak és útiköltség-támogatás rövid tanulmányutaknál a legalább 1000 km távolságra utazó hallgatók számára: https://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tanulmanyuthoz

További információt itt találnak:

https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok ; https://tka.hu/palyazatok/4829/gyakori-kerdesek

Kérdéseiket megválaszolják a campusmundi@tpf.hu e-mail-címen vagy a közvetlen információs telefonszámon:

+36 1 237 1310

* COVID-19 eljárásrend: A benyújtott pályázatok bírálata folyamatos lesz, de tekintettel a koronavírus miatt kialakult helyzetre, a támogatási döntések a vészhelyzet megszűnéséig csak feltételesen hozhatók meg.

Amennyiben a távmunkára átállt felsőoktatási ügyintézés miatt nehézségbe ütközik a pályázati dokumentumokon az aláírások és a pecsétek beszerzése, az átmeneti időszakban az eredeti aláírást és pecsétet kiválthatja az e-mailes levelezés csatolása; vagyis az egyes pályázati dokumentumokat nem csatolt fájlként, hanem az e-mail levéltörzsébe beillesztve küldjük meg a hallgatóknak, így látszik, hogy az adott dokumentumot ki állította ki és ki küldte meg a pályázónak, a pályázók pedig az e-mail pdf fájlba történő kinyomtatásával, mentésével tudják igazolni azok hitelességét. A pályázati felületre tehát az egyes dokumentumokhoz a szaktanártól és az intézményi jóváhagyótól, érkezett e-mailt fogják tudni feltölteni a pályázók, mely tartalmazza az adott formanyomtatvány kitöltött részét. A tanulmányi igazolás esetében is elfogadhatók a Tanulmányi Osztály képviselőjétől e-mailben megküldött adatok.

 

Dr. Alpár Tibor                                                                                                Sándor Márta

kutatási és külügyi rektorhelyettes                                                      intézményi Campus Mundi koordinátor