Tartalmi elemek

Tehetségfejlesztő szaktanácsadó

ugrás az oldal tetejére

I. Általános tájékoztató

A képzésért felelős kar: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.                                                                                  

Megnevezése: Tehetségfejlesztő szaktanácsadó

A képzés nyelve: magyar

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30.

Felvi.hu tájékoztató

Szakfelelős oktató: Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD 

Elérhetőség:

A szakirányú továbbképzéssel kapcsolatban a Tanárképző Központban tájékozódhatnak.

E-mail: tk@uni-sopron.hu

Telefon: (99) 518 952

 

II. A képzés leírása a képesítési követelményeknek megfelelően

II.1. A képzés célja

Az egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus diplomával rendelkező szakemberek felkészítése a tehetségfejlesztés elméleti és gyakorlati feladatainak megoldására, hogy ismereteiket egyrészt a közoktatásban (iskolák, kollégiumok, egyéb nevelési intézmények),  és  más  intézményekben (nevelési tanácsadók, pályaválasztási tanácsadók, családgondozó központok, közművelődési intézmények) kamatoztathassák.

 

III. A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

Elméleti alapok

 • A tehetséggondozással, - fejlesztéssel összefüggő elméleti ismeretei
 • A tehetséggondozás, - fejlesztés és kutatás alapvető kérdései
 • A tehetség megjelenésének specifikus és nem specifikus jegyei
 • Módszerek, és stratégiák a tehetséggondozásban
 • A tehetségfejlesztő pedagógus szerepe a felismerésben, gondozásban, fejlesztésben
 • A tehetséggondozással foglalkozó intézmények programjainak, jó gyakorlatainak ismertetése

 

Metodika és fejlesztés

 • A képzés eredményeként a résztvevő szakemberek olyan ismeretek, módszerek, eszközök birtokába juthatnak, amelyekkel hatékonyabbá tudják tenni a különböző műveltségi blokkokhoz, tevékenységi területekhez, tantárgyakhoz kapcsolódó tehetségfejlesztő munkát a tanórán és tanórán kívül.  A különböző szervezeti keretekben (szakkörök, fakultációk, egyéb speciális foglalkozások), a differenciált fejlesztést jól tudják alkalmazni, a tehetséges gyerekeket, fiatalokat biztosabb alapokon tudják azonosítani, kiválasztani, s a fejlesztés során felvetődő speciális problémákat szakszerűen tudják megoldani.
 • A tehetségfejlesztő pedagógus szakmai kompetenciái
 • Szakmai portfólió összeállítása
 • A képzés során olyan konkrét készségek fejlesztésének ismertetésére kerül sor, amelyek lehetővé teszik a speciális ismeretek és gyakorlatok közvetítését. Pl. művészi képességek, pszichomotoros képességterületek fejlesztése, stb.
 • A tehetségfejlesztés felismeréséhez és fejlesztéshez szükséges jártasságok kialakítását a következő tárgykörök megismerése, megismertetése és abban való gyakorlás lehetősége adja:
 1. tehetségpedagógiai módszerek, jó gyakorlatok alkalmazása az oktatási- nevelési folyamatban
 2. speciális tehetségfejlesztő program, tehetségfejlesztési terv kidolgozása, alkalmazása, tantervi adaptáció
 3. alulteljesítő tehetséges gyerekek, fiatalok azonosítása, fejlesztő programba történő bekapcsolása.
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő