Diplomaosztó - 2018

2018. június 26-án délelőtt került megrendezésre a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 2017/2018-as tanévzáró és oklevélátadó ünnepi nyilvános kari tanácsülése. Az ünnepségen több, mint ötszázan vettek részt, amelynek a GYIK Rendezvényház adott otthon.

A 253 záróvizsgázott és végzett jelöltből 164-en vették át oklevelüket, összesen 17-en vehettek át oktatói, illetve hallgatói kitüntetést vagy dicséretet az ünnepélyen, valamint dékánhelyettes avatásra is sor került. A rendezvény nyolc fős elnökség tagja volt Dr. Alpár Tibor László egyetemi docens, a Soproni Egyetem kutatási és külügyi rektorhelyettese, Prof. dr. Király Gergely egyetemi tanár, az Erdőmérnöki Kar külügyi és kutatási dékánhelyettese, Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar nemzetközi és tudományos dékánhelyettese, Dr. Bak Miklós a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar külügyi és kutatási dékánhelyettese, Dr. habil Varga László egyetemi docens a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja, Dr. Patyi Gábor egyetemi docens, a Benedek Elek Pedagógiai Kar tudományos és külügyi dékánhelyettese és Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens, a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatási dékánhelyettese, valamint vendég tag volt Dr. habil Paed Dr. Horváth Kinga egyetemi docens asszony, a komárnói Selye János Egyetem Pedagógiai Kar dékánja. Részt vett az eseményem még Szegedi Erika, a Tatai csecsemő-és kisgyermeknevelő alapképzési szak gyakorlatvezetője, Kozma Judit a Soproni Egyetem rektori hivatalvezetője, Kollárné Csipszer Edit az Egyetemi Tanulmányi Központ igazgatója, Kozák Tamásné a Lewinszky Anna Gyakorlóóvoda intézményvezetője, Dr. Rózsa Gábor a Rózsa Borka Alapítvány képviselője, valamint Majsa Imréné a Soproni Képzősök Baráti Körének alelnök asszonya. A narrátor Köves Andrea, a Soproni Kommunikációs Központ munkatársa volt. A hallgatók nevében Bojtos Rita óvodapedagógus köszönt el az Alma Matertől.

Az ünnepségről készült képeket itt tekinthetik meg:

Galéria