Doktori Iskola E8 Program hallgatói

Doktoranduszok

Tanulmányok kezdete Név Kutatási téma címe Program Témavezető
2012. Sándor Renáta A környezetszennyezés hatása az egészségre az Észak-alföldi Régióban és ennek környezetpedagógiai vonatkozásai E8 Dr. Kovátsné Németh Mária
2015. Gosztom András Könyvsorozat szemléltető anyagának művészi megalkotása a klímavédelem területén E8 Dr. Palocz-Andresen Mihály
2015. Szákovicsné Bérczy Dóra Judit Tanári segédlet a környezettan oktatáshoz Témaváltás_2017_ősz: A Fertő-táj ökológiájának megismerése és elsajátítása a környezetpedagógia módszereivel E8 Dr. Kovátsné Németh Mária
2016. dr. Merkei Attila Kihívások és megoldások a természetvédelmi és környezetvédelmi oktatásban 1770-1970 E8 Dr. Kovátsné Németh Mária
2016. Nmarné Kendöl Jutka A népi hagyományok, népszokások szerepe a tanulók környezettudatosságának a kialakulásában Győr-Moson-Sopron megyében E8 Dr. Berki Imre, Dr. Molnár Katalin

Doktorjelöltek

(A Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok  Doktori Iskola Erdő- és környezetpedagógia (E/8) program hallgatói az Abszolutórium és a fokozatszerzés közötti állapotban)

 

Tanulmányok kezdete Név Kutatási téma címe Program Témavezető
2008. Lampert Bálint  „Ember és természet” műveltségi terület curriculum tervezése K3 Dr. Kovátsné Németh Mária
2009. Horváth Dániel Hálózati partneri kapcsolatok a Magyarországi Ökoiskola Hálózat tagjai között, illetve kapcsolatuk egyéb szervezetekkel K3 Dr. Kovátsné Németh Mária
2011. Csenger Lajosné A környezeti ártalmak egészségügyi vonatkozásai és azok megismertetésének lehetséges módjai a környezetpedagógiában K3 Dr. Kovátsné Németh Mária
  Gyenes Viktor A globális környezeti változások jellemzése, vizsgálata a Bakonyalja erdőségeiben, és annak pedagógiai alkalmazása a köznevelésben K3 Dr. Kovátsné Németh Mária
  Leskó Gabriella Az erdei iskola környezeti attitűdformáló hatása K3 Dr. Kovátsné Németh Mária
2012. Kisvárdai Melinda Győr-Moson-Sopron és Tolna megye hulladékgazdálkodó intézményeinek szerepe a lakosság környezettudatos magatartásában, különös tekintettel a közoktatásra K3 Dr. Kovátsné Németh Mária Dr. Vityi Andrea
2013. Varga Tünde Műszaki-tudományos könyvsorozat a modern kommunikáció eszközeivel K3 Dr. Kovátsné Németh Mária, Dr. Palócz-Andresen Mihály
2014. Taligás Tímea Dinitrogén-oxoddal kapcsolatos agrár-környezetnevelési lehetőségek feltérképezése és tudományosan megalapozott tananyag fejlesztés E8 Dr. Szarka László, Dr. Varga Attila