Erdő- és környezetpedagógia (E8) program

E8 program: Erdő- és Környezetpedagógia

Programvezető: dr. Molnár Katalin PhD


A természet fontos tényezője a nevelésnek. Az erdő a természet sajátos színtere, amely biztosítja az erdőpedagógia elméleti és gyakorlati feltételeit, a kutatást, s modell az iskolafejlesztésre. A környezetpedagógia olyan integrált tudomány, amely az adott természeti és társadalmi környezetben jelentkező globális kihívásokra keres és kínál megoldásokat az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Széleskörű természet- és társadalomtudományi alapozással környezettudatos oktató és fejlesztő tevékenységre képez felelősségtudatos szakembereket. A meghirdetett témák célja a közoktatás minden szintjén, az óvópedagógiától a felsőoktatásig, olyan korszerű metodikák és ismeretek fejlesztése és kutatása, amelyek segítségével az életkori sajátosságoknak megfelelő legkorszerűbb ismeretek elsajátíthatók és a környezettudatosság gyakorlati érvényesülése elősegíthető.


Kötelező tárgyak (5 kredit)

Erdő- és környezetpedagógia

Erdészet-politika

Választható tárgyak (4 kredit)

Tantervelmélet, műveltségtartalom fejlesztése

Pedagógiai kísérletek - oktatásfejlesztés

Környezettudatos nevelés, a tanulás-tanítás eredményessége

Geográfiai ökológia

Környezeti menedzsment közgazdasági eszközei

Multimédia pedagógia és környezeti nevelés

Bioetika

Környezeti és erdészeti kommunikáció

Ember és környezet

A természeti környezet egészségügyi és rekreációs hatásai

Környezetünk a Föld

Regionális gazdaságtan és politika

Ökoenergetika

Ökoturizmus

Természet és művészet

Paleoökológia/Kultúrtáj és az ember

Erdő és klíma

Ökológia alapjai - a nem szakirányú végzettségű hallgatók kredit nélküli kritérium tárgya

Nevelés- és oktatástan - a nem szakirányú végzettségű hallgatók kredit nélküli kritérium tárgya

A világvallások szent forrásainak természet- és környezetképe

Természetismeretre, természetszeretetre nevelés története