Don Bosco Szakkollégium - Együttlakás

A Don Bosco Szakkollégium tagjai közül többen igényeltek kollégiumi férőhelyet fennállásunk óta, a BPK Bezerédj Amália Kollégiumban. A szakkollégisták többsége az épület 4. emeleti szintjén vannak elhelyezve. Akik nem a Kar Kollégiumában laknak, azok az egyetem más épületeiben vannak elszállásolva, illetve nincs szükségük kollégiumi ellátásra.

A Bezerédj Kollégium állapota nem felel meg a XXI. században elvárt, egyetemi élettér megvalósításának. Az élhető terek kialakítása, a szakmát megtanító kollegák és - tanuló hallgatóink, kreatív, fenntartható, újrahasznosító módszerek elsajátítása miatt teszi - elfogadhatóvá - a benn lakást.

Az együttlakás, közös tér ugyanakkor lehetőséget ad olyan találkozásokra, mely a mindennapi élettér megosztását , egyben  a közös problémák megbeszélését, megoldásának lehetőségét jelenti  a hallgatók számára. Mivel a kollégium és képző intézmény igen közeli épületekből áll, ezért a szakkollégium programjai, és a szervezett programok igen könnyen megközelíthetők.

Rendelkezünk több olyan kisebb, a létszámnak is kiválóan megfelelő, ugyan nem kizárólagos helyiségekkel, melyek programokkal egyeztetve használhatók, és melyeket a Kar vezetése, bármikor rendelkezésünkre ad.

A tagoknak ugyanúgy kötelezettségeik vannak a kollégiumi férőhelyek pályázatában, mint a Kar más kollégiumi férőhelyére jelentkező hallgatónak. Megállapodásunk szerint a férőhely elfoglalása a szakkollégiumi tagság számára, annyiban jelent elsőbbséget, hogy feladataik vállalásával a Kar számára igyekszünk hatékony segítséget, és többlet munkát mutatni.

A kollégiumi férőhelyek elfoglalása minden tanév elején történik, ezért az évközi tagfelvételivel nem tudunk azonnal cserét, vagy aktuális helyválasztás biztosítani, melyet természetesen elfogadunk, és megértünk.

Dékáni igazolás a kollégiumi elhelyezésről