Don Bosco Szakkollégium - Önkormányzatiság

Irányítás , működés

Szakkollégium

A felsőoktatás tehetséggondozásának egyik fontos színtere a Szakkollégium, és ez "hungarikum"!

A szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelése.

Szakkollégiumi Charta (2011)

A Don Bosco Szakkollégium, - elődje a Szociálpedagógiai Szakkollégium a Soproni Egyetem Benedek Pedagógiai karának első szakkollégiuma, mely 2007 hallgatói kezdeményezésre szerveződött, és 2010-ben kapott alapító okiratot.

A Kar jelenlegi 2017/2018. évi nappali hallgatóinak létszáma 380 fő, ebből a Szakkollégiumba tartozók száma ebben a 2017/2018. tanévben 25 fő.

Nem önálló szervezeti egység, hanem az egyetem, illetve a Pedagógiai Kar szervezeti keretébe tagozódik. Az intézmény képzési jellegéből fakadóan résztvevői, szociálpedagógia és óvodapedagógia, kisgyermeknevelő szakos hallgatók, akik azzal a szándékkal és motivációval jelentkeztek, lettek kiválasztva, vettek és vesznek részt a közösség munkájában, hogy a képzési kereten túl, gazdagítsák ismereteiket és többet tudjanak, tanuljanak, tapasztaljanak meg szakmájuk gyakorlásához. A Szakkollégiumnak nincs szakmai tagozata, mert jelenlegi taglétszáma kizárólag pedagógia, óvodapedagógiai képzésben résztvevő tagokból áll.

A  Szakkollégium  vezetősége: az SZMSZ szerint választott  - elnök, helyettese, aki egyben HR feladatokat is ellátja, a PR-ért felelős hallgatok alkotják. A szakkollégium nem  önálló gazdasági egység, ennek ellenére választott gazdasági ügyintézője is van, mert az időközben nyert pályázataink, valamint jótékonysági programjaink kezelésében segítő szerepet játszik. A Szakkollégium szakmai vezetője, egyben mentora is segíti a feladatok összehangolását, képviseletét. A Szakkollégium tagja az lehet, aki az SZMSZ-ben foglaltakat elfogadja és megfelel a követelményeknek.

Mivel a Szakkollégium nem rendelkezik önálló épülettel, ezért a Karhoz tartozó Kollégiumban nyerhetnek helyet, akik szakkollégiumi felvételt nyernek. Az egyetem szűkös kollégiumi ellátottsága miatt, és a tagság igényei szerint is, a szakkollégium tagsága nem mindenki ,- igényel kollégiumi férőhelyet, ezért vannak külsős tagok is, nemcsak bent lakók.

A szakkollégium fontos szerepet vállal változatlanul, a hallgatói tehetséggondozásban. Működése a tagok öntevékenységén nyugszik, melynek központi eleme az önkormányzatiság és a demokratikus működés. A tagok a közösség, szakmaiság és a társadalmi érzékenység jegyében végzik feladataikat.

Szakkollégium alapító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Névváltozás bejegyzése