Don Bosco Szakkollégium - Szocializáció, kapcsolatok

 

Közösségépítés és a szakmaiság kapcsolata

A Don Bosco Szakkollégium olyan közösség  létrehozására vállalkozik, ahol a tagok aktív interakciója lehetővé teszi a szakmai fejlődést, az adott csoport által közvetített értékek, normák elfogadását. A Szakkollégium résztvevői gyermekneveléssel és gyermekvédelemmel, szociális érzékenység, attitűd formálásával foglalkozó szakemberképzésben vesznek részt, ezért lényeges számunkra az ember tisztelete, a gyermekben rejlő képességek felismerése, fejlesztése.

A Szakkollégium - Don Bosco - név választása nem véletlen - XIX. századi katolikus népnevelés és szociális gondoskodás legnagyobb alakja -  (Bosco Szent János - 1815-1888)  aki nevelési elveivel példaértékű  a szakkollégisták számára. "A nevelés alapja a szeretet".

A Szakkollégium céljaiban, küldetésében fontos helyet kap a közös munka, a társadalmi környezetre reagálás, egymás és mások segítése. Ennek megerősítésére szerveztünk, szervezünk  előadásokat, konferenciákat, pályáztunk programjainkkal.

A szakma iránti szeretet, a pályára felkészülés mindig is fontos volt munkatervünk megvalósításában.  Terveinkkel arra törekedünk, hogy a tagok képzésük mellett jól ismerjék a szakmával kapcsolatos jellemzőket. Ezért olyan szakembereket hívtunk meg, akik tapasztalatai gazdagítják ismereteinket. Szakmai Napok alkalmával a több éve pályán lévő óvodapedagógusokkal, szociális szakemberekkel, kisgyermeknevelőkkel találkozunk, kerekasztal beszélgetések keretében.

Mindig fontos volt számunkra a Kar hallgatóival való kapcsolatunk. Részt vettünk minden alkalommal a Gólyatábor szervezésében, és lebonyolításában, ahol igyekeztünk a szakkollégiumot népszerűsíteni.

Kapcsolatok más szakkollégiumokkal - nemzetközi kapcsolataink

Az egyetem korábbi szervezeti keretein belül több karral tartottuk, tartunk kapcsolatot, szerveztünk közös programokat. A  Soproni Egyetem elődjeként ismert, Nyugat-magyarországi Egyetemhez tartozó Apáczai Kar, valamint az Erdőmérnöki Kar Szakkollégiumaival közös kirándulásokat (tanösvény, Erdély) valamint szakmai találkozásokat szerveztünk. Korábban meghívást kaptunk az egri főiskola Kepes György Szakkollégiumába, ahol a szakkollégiumi munkával ismerkedtünk.

2017-ben  együttműködési megállapodást kötöttünk a Kolozsvári Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégiumával, (lásd melléklet) melynek célja a hallgatói, oktatói mobilitás, tapasztalatcsere, közös kutatás, és konferenciaszervezés. Ennek előzményeként helyt adtunk, a Református Egyetem lelkészeinek szerkesztésében megjelent könyv-bemutatójának. Alkotásuk címe: Tízparancsolat? Tízparancsolat  12 részben, EXIT kiadó gondozásában jelent meg.

Ez a kapcsolat és hallgatóink Erasmus programokon való részvétele újabb lehetőséget ad szakmaiságunk nyitott értelmezéséhez.

A Kar képzési programjában idegen nyelvi- angol, német óvodapedagógiai specifikációk, nemzetiségi kurzusok is szerepelnek. Ennek eredményeképpen nemzetközi kapcsolataink igen gazdagok, hallgatóink gyakran nyernek Erasmus pályázatot.

Hagyományok ápolása, erősítése

A Benedek Elek Pedagógiai Kar évtizedek óta nagy gondot fordít hagyományai ápolására. A nagy pedagógiai személyiségekhez kötődő megemlékezések szervezésében Szakkollégiumunk aktívan részt vesz. Megalakulásunk óta több jelentős országos konferenciát szerveztünk, (Brunszvik Napok, a Szociális Szakma Napja, Madarak, fák Napja, stb.), melyek tartalmukkal erősítik hallgatóink szakmai identitását, közösségi attitűdjét.