Don Bosco Szakkollégium - Fejlődés, fejlesztés

A Kar koncepciójában fontos szerepe van a tehetséggondozásnak, menedzselésnek, mentorállásnak.

A Don  Bosco Szakkollégium fejlesztési tervében megfogalmazta, hogy fontos számára az egyének, résztvevők képességeinek fejlesztése, lehetőségek megadása, hogy meg tudják mutatni tehetségüket. Olyan programokat szeretnék tervezni, szervezni, mely a tagok sikerélményét erősíti, lehetővé teszi, hogy az új tagok számára új, kreatív élményeket biztosítson, és példaértékű legyen a gyermeknevelő, pedagógia szakmát gyakorlók számára.

Segítséget adunk tagjaink által választott kutatásokhoz, törekszünk arra, hogy olyan találkozásokat szervezzük, melyeken közzé tudják tenni eredményeiket. Szakértők, oktatók, kutatók meghívásával kerekasztal beszélgetéseket azért szervezünk, hogy a szakkollégisták jól, és jobban végezzék kutatási feladataikat.

Fontosnak tartjuk, hogy programjainkkal motiváljuk a hallgatókat a társadalmi szerepvállalásra, a pályaorientáció, szakmai szocializáció részvállalásában. Továbbra is törekszünk arra, hogy  hallgatóink részt vegyenek a tudományos diákköri munkában, erősítsük , szervezzük, tervezzük kapcsolatainkat más szakkollégiumokkal.

Közvetlen tervünk, hogy a Kolozsvári Kollégiummal közös kutatást végezzük, és eredményeinket publikáljuk.

A Szakkollégisták csapat és csoportépítését, tréningek segítségével erősítjük.