Dr. habil Varga László a 23. Szabadkai Nyári Akadémia plenáris előadója

A szerbiai Szabadkán az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete a héten rendezte meg 23. nyári akadémiáját. 

Dr. habil Varga László dékán a délvidéki pedagógusok egyik legjelentősebb nyári továbbképzésén - immár negyedik alkalommal - tartott nagysikerű előadást a szabadkai városháza dísztermében. Az ember mint társas lény című előadás az emberi kapcsolatok jelentőségére hívta fel az érdeklődők figyelmét.

Docens úr előadásában kitért a család mint alapközösség szerepére, korunk egyik jelenségére, az ember elmagányosodására, a társas intelligencia fejlesztésének lehetőségeire, továbbá az emberi kapcsolatokban rejlő nevelési lehetőségekre. Minden kornak léteztek fórumai, ahol közösségek gyűlhettek össze, ahol az emberek átélhették a valahová tartozás érzését. Már Arisztotelész is megfogalmazta, hogy az ember társas lény, csak közösségi létben tud élni. Társas lények vagyunk, kibontakozásunk, gazdagodásunk csak a többi emberrel együtt lehetséges, csak mások gazdagíthatnak igazán bennünket. Ahogy a világ változott Arisztotelész óta, úgy az emberi kapcsolatok terén is komoly változások álltak be. Az ember társas lény, csak van, aki jobban, és van, aki kevésbé. Az előadás egyik központi gondolata így szólt: az ember kapcsolatokban kibontakozó lélek.

Az eseményen jelen volt a Kárpát-medence szinte minden, magyar pedagógusokat tömörítő szervezete, így karunk vezetője tárgyalt a szlovákiai, erdélyi, szlovéniai és vajdasági egyesületek vezetőivel.

A helyi Magyar Szó a jeles eseményről címoldalon számolt be, a Szabadkai Magyar Rádió pedig nagylélegzetű riportot készített dékán úrral.

Galéria