ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (EAP)

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (EAP)

ANGOL NYELV AKADÉMIAI CÉLOKRA

TRÉNING

 

A tréning az "EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán” elnevezésű projekt támogatásával valósul meg.

 

Cél: Egyetemi oktatók és dolgozók számára olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, melyek lehetővé teszik számukra, hogy már meglévő angol nyelvi készségeiket célirányosan fejlesszék írásbeli (konferencia-jelentkezések, absztraktok, tanulmányok; e-mailek) és szóbeli (prezentációk órákon vagy szakmai utakon) gyakorlás útján annak érdekében, hogy nyelvtudásuk élő és használható lehessen mindennapi munkájuk során.    

A tréning nyelve: angol (szükség esetén magyar nyelvű értelmezésekkel)

 

Az EAP-tréning témái:

1. blokk: Prezentációs technikák

A. Nyelvi elemek

     · Tények és adatok megjelenítése

     · Számok és mértékegységek kifejezése

     · Statisztika bemutatása

     · Grafikonok és diagramok bemutatása

     · Saját vélemény nyilvánítása

     · Mások gondolatainak közlése

     · Eredmények elemzése

     · Problémák megfogalmazása

     · Összefoglalás és következtetések

     · Vitarészvétel

B. Struktúra és technika

     · Az előadás nyelvi koherenciája

     · Verbális és non-verbális elemek szerepe az előadásokban

 

2. blokk: Tudományos jellegű írások

A. Struktúra: a speciális angol felépítés 

          · Az absztrakt

          · Szakirodalmi áttekintés

          · Kutatás: kutatási kérdések, hipotézisek, kutatási módszerek

          · Eredmények közlése és értelmezése

          · Következtetések

          · Bibliográfia

          · Mellékletek

B. A tudományos írás stílusa

     · Egyértelműség

     · A formalitás szintjei

     · A klisék kerülése

     · A nemek használata

     · A személyes névmás helye és szerepe

     · A nyelvtani egyeztetés

C. Hivatkozások

     · A hivatkozási stílusok (APA, Harvard, MLA)

     · Szövegközi és szövegvégi hivatkozások

     · Parafrázisok, idézetek

     · A plagizálás elkerülése

D. Nyelvi elemek

     · Akadémiai szókincs: kulcsszavak, szókapcsolatok, kötőelemek

     · Jelölések: központozás, rövidítések

 

3. blokk: Írásbeli kommunikáció: hivatalos levelek, e-mailek

A. Szerkezet

     · Nyitó- és záróformulák

     · Rövidítések

     · Mellékletek

B. Témák

     · Híradás

     · Információ- és segítségnyújtás

     · Találkozó megbeszélése

     · Projekt megbeszélése

     · Javaslatok és tanácsok

C. Nyelvi elemek

     · Igeformák

     · Kulcsszavak

     · Mondatszerkezetek

     · Központozás és helyesírás

     · Gyakori hibák

D. Stílus

     · Formális vs. informális

     · Udvariasság

 

4. blokk: Résztvevők prezentációinak bemutatása, elemzése, értékelése

A prezentációk témája: tetszőleges (célszerű saját munkánkhoz, feladatainkhoz kötni)

Idő: 10 + 2 perc (előadás és kérdések)

Megbeszélés, értékelés: közösen; segítő, előremutató szándékkal (szempontok: verbális és non-verbális elemek használatának minősége)

 

A tréning sikeres lezárásának feltételei:

Egy szóbeli és egy írásbeli feladat teljesítése angol nyelven.

1. Szóbeli: egy 10 perces előadás csoport előtti megtartása

2. Írásbeli: a) egy 280-300 szavas absztrakt megírása és beadása vagy/ és:

                  b) egy 300-350 szavas hivatalos levél/ e-mail megírása és beadása

    (Az írásbeli feladat tetszőlegesen választható – célszerű saját munkánkhoz igazítani)

 

Időpontok:

1. blokk: 2019. augusztus 26. hétfő 8.00-12.00

2. blokk: 2019. augusztus 26. hétfő 13.00-17.00

3. blokk: 2019. augusztus 29. csütörtök 8.00-12.00

4. blokk: 2019. augusztus 29. csütörtök 13.00-17.00


Helyszín:

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

E/5 Brunszvik Terem

 

A jelentkezéseket az alábbi email-címre várjuk: tk@uni-sopron.hu a következő tárggyal: "EAP tréning jelentkezés"

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15.