Egy nyelvet beszélünk? – nemzetközi konferencia a Benedeken

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 2022. április 28-án adott otthont az Egy nyelvet beszélünk? – Gyermeklét és pedagógia a nyelvi, kulturális ás társadalmi terek kontextusában című 15. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferenciának, melyet a BIG_inn AT-HU projekt keretében a kar a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézetével közösen szervezett. A konferencia több mint 150 jelentkezőt fogadott, akik szekció-, és poszterelőadások keretében számolhattak be tudományos kutatásaik eredményeiről.

A délelőtti ünnepi megnyitón elsőként Dr. Katona György, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese köszöntötte a magyar és külföldi vendégeket. Ezután Dr. habil. Varga László, a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja, a konferencia házigazdája mondta el köszöntőjét, majd Prof. Dr. Kéri Katalinnak, a konferencia elnökének és Kissné Dr. Zsámboki Réka dékánhelyettes asszonynak, a Képzés és Gyakorlat Neveléstudományi Folyóirat főszerkesztőjének beszéde hangzott el.

A köszöntők után Dr. Vida Gergő, a BIG_inn AT-HU projekt szakmai vezetője tartotta meg beszámolóját az Ausztria és Magyarország közötti oktatási együttműködés eredményeiről és a projekt további céljairól.

Az ünnepi program plenáris előadásokkal folytatódott. Elsőként Prof. Dr. Pukánszky Béla tartotta meg előadását, Humán és reál ismeretkörök reprezentációja az iskolai tananyagban-történeti áttekintés címmel. Ezután Fenyvesi Kristóf, a Finn Oktatáskutató Intézet munkatársa Kreativitás, innováció, élmény és tanulás: A STEAM integráció lehetőségei Finnországon innen és túl című plenáris előadása következett. A délelőttöt zenei előadások is színesítették. Révész József, karunk oktatója, valamint Dr. habil. Csehi Ágota, és Mgr. Yvette Orsovics PhD. a Selye János Egyetem oktatóinak zenei darabja, valamint a kar oktatóiból és hallgatóiból álló kórus előadása is színesítette a programot.

A konferencia folytatásaként délután került sor a szekció-valamint szimpózium és poszterelőadásokra. A konferenciára jelentkező előadók a neveléstudomány különböző területeiről érkeztek, így a szekciók között egyaránt jutott hely a nevelés-, óvoda- és iskolatörténet, a fenntarthatóság és környezeti nevelés, a gyógypedagógia, a sport és egészségre nevelés, a családpedagógia, valamint az ének-zene és gyermektánc tudományterületek képviselőinek is. A nap második felében a szekcióprogramok mellett a STEM. Technológiai oktatás-fejlődés-társadalom szimpózium is lehetőséget biztosított az érdeklődőknek a tudományos diskurzusba történő bekapcsolódásra. A BIG_inn projekt egy különleges, workshop formában megvalósított szekcióban várta az érdeklődőket. A szekcióban a projekt keretében elkészített anyagok bemutatására került sor a projektben résztvevő munkatársak által.  

A konferenciára számos külföldi oktató, kutató is érkezett Szlovákiából, Csehországból, Ausztriából, Spanyolországból, Horvátországból, Portugáliából, Lengyelországból, Németországból és Szerbiából.

A konferencia a BIG_inn AT_HU projekt támogatásával valósult meg.

Mind a délelőtti, mind a délutáni programok lehetőséget biztosítottak az új tudományos eredmények bemutatására, a szakmai tapasztalatok megosztására, további kutatói kapcsolatok építésére, együttműködések kialakítására.

Németh Dóra Katalin
a konferencia titkára

Németh Tamás fotói a délelőtti eseményekről

Németh Tamás fotói a délutáni eseményekről

A Sopron TV tudósítása az eseményről: