Egyéb Hallgatói Ösztöndíj

 

Széchenyi 2020

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S

 

Egyéb hallgatói ösztöndíj

 

 

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara az EFOP-3.6.1-16-2016-2018  „A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” c. projekt keretében, a projekt céljainak megvalósítása érdekében - tekintettel a HKR 108. §-ra - a pályázatot hirdet.

 

 

Pályázat célja:

Az EFOP-3.6.1-16-2016-2018 „A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” c. projekt keretében célunk azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik mellett tudományos tevékenységet folytatnak.

 

Pályázók köre:

A Hallgatói Ösztöndíjra a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának levelező tagozatos, államilag támogatott, vagy önköltséges képzésben részt vevő mesterképzés szakjain tanuló, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói adhatnak be pályázatot.

 

Pályázni az alábbi tevékenység támogatására lehet:

A neveléstudomány és/vagy a pedagógiai gyakorlat tárgykörében készülő tudományos kutatómunka eredményeit bemutató 20-25 ezer karakter közötti (szóköz nélkül), magyar nyelvű tanulmány elkészítése az alábbi linken megadott formai követelményeknek megfelelően: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/content/827249257


Pályázati tudnivalók:

1 hallgató 1 pályázatot nyújthat be.
A nyertes tanulmányok a Képzés és Gyakorlat Neveléstudományi Folyóirat 2020. őszi számában közzétételre kerülnek. A hallgató pályázatával hozzájárul a tanulmány megjelentetéséhez.
A hallgató tanulmányában köteles megjelentetni az EFOP 361. projekt támogatásáról szóló alábbi hivatkozást:

„Jelen publikáció az „EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című projekt támogatásával valósult meg.”
Az ösztöndíj elnyerése esetén a hallgató kötelezettséget vállal, hogy a fent nevezett projekthez kapcsolódó „NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor” című kérdőívet kitölti.


A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni lehet a formai és tartalmi előírásoknak megfelelő tanulmány beküldésével, word formátumban elektronikus úton Kissné Dr. Zsámboki Réka tudományos és külügyi dékánhelyettes asszony részére a kissne.zsamboki.reka@uni-sopron.hu címre 2020. október 30. péntek 12 óráig.

 

Kérjük a tanulmány elején a cím alatt az alábbi szerzői adatokat szíveskedjenek feltüntetni:

Szerző neve, intézmény, kar, szak, évfolyam, neptun kód, e-mail cím.

A pályázat elnyerése esetén kérjük, a neptun rendszerben rögzítsék bankszámlaszámukat.

 

Pályázat elbírálása:

A pályázatokat a Képzés és Gyakorlat Neveléstudományi Folyóirat szerkesztő bizottságának tagjai bírálják el a folyóirat közlési feltételei és bírálati szempontjai alapján.

Elbírálás határideje: 2020. november 10.

A pályázat elbírálásáról a bizottság 5 napon belül elektronikus értesítést küld.

 

Ösztöndíj folyósítása:

A nyertes pályázók a benyújtott tanulmány alapján egy összegű ösztöndíjban részesülnek.

Az ösztöndíj összege: 100 ezer Ft/fő.

Az ösztöndíj folyósítása: 2020. november 10 - december 18. között.

 

Pályázat benyújtásának határideje:

2020. október 30. nap 12:00 óra

 

A pályázatokkal kapcsolatos további információ:

A pályázatokkal kapcsolatos további információ kérhető Kissné Dr. Zsámbokri Réka tudományos és külügyi dékánhelyettes asszonytól a kissne.zsamboki.reka@uni-sopron.hu e-mail címen.

 

Sopron, 2020. szeptember 15.

 

 

        Kissné Dr. Zsámboki Réka                                                                 Dr. habil. Varga László

 tudományos és külügyi dékánhelyettes                                                                     dékán

 

 

Elfogadta a SOE BPK Kari Tanácsa a 55/2020.09.15. számú határozatával

efop