Élményösvények nemzetközi vizsgálata

Kollarics Tímea, a Neveléstudományi és Pszichológiai Intézet adjunktusa tíz hónapos összehasonlító kutatást végzett Németországban, Ausztriában és Magyarországon a környezetismereti élményösvények terén. A kutatás kiemelten az élményösvényekre fókuszált, amelyek a tanösvények fejlődéstörténetében később jelentek meg, és amelyek az érzékszervekre (is) hatnak. A vizsgálatok célja német, osztrák és magyar élményösvények felkutatása, szakirodalmi megalapozása, fejlődéstörténeti sajátosságainak, megjelenésének feltárása, terepi bejárások során megfigyelések végzése és értékelő szempontrendszer kidolgozása volt a vizsgált élményösvényekre. Összesen 45 élményösvény terepi felmérésére és értékelésére került sor, mindhárom országban 15-15 létesítményt bevonva. Nehezítették a terepi felméréseket az időjárási körülmények, elsősorban a későn érkező tavasz.

Az élményösvények a tanösvények speciális típusaiként szorosan kapcsolódnak a környezetpedagógiai kutatási területekhez. A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai karán folyó Erdő- és Környezetpedagógiai doktori program, továbbá a környezetpedagógiai munkacsoport kutatásai keretében kiemelt területet képeznek a környezeti neveléshez, szemléletformáláshoz kapcsolódó témák. 

Az élményösvények új utakat jelenthetnek számunkra mind környezeti nevelési, mind tervezési szempontból, hiszen a természet élményszerű felfedezése hatékonyabb ismeretterjesztést és szemléletformálást tesz lehetővé ezeknél a terepi létesítményeknél. Ezt segítik elő a megismert jó gyakorlatok, valamint az elkészült objektív értékelő szempontrendszer is, amely útmutatást adhat a tervező szakemberek számára a jövőben.

A kutatás megvalósítása az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-4-I kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával történt. Köszönet illeti a Soproni Egyetem és a Benedek Elek Pedagógiai Kar minden munkatársát, akik munkájukkal hozzájárultak a program sikeres megvalósításához!