Előre a kutatással, előre a kutatásért

A Benedek Elek Pedagógiai Kar Humántudományi Kutatóközpontja (HK) február 3-án tartotta év eleji megbeszélését, melynek középpontjában a Kar kutatási portfóliójának megújulása, az egyetemi stratégiához szervesebben illeszkedő kutatási célok megvalósításához vezető utak kidolgozása állt.

A konzultáció résztvevői között üdvözölhettük Dr. habil. Varga László dékánt, Prof. Dr. Kéri Katalin egyetemi tanárt, dékáni megbízottat, a HK tanácsadóját, Udvarhelyi Júliát, a HK titkárát, Ambrus Attilát, a SoE digitális átállásért felelős koordinátorát, Németh Tamás kari Erasmus+ koordinátort és Várhelyi Vivient, a Kar kommunikációs és marketing asszisztensét.

A HK vezetője által kezdeményezett eszmecsere rávilágított újabb jó gyakorlatok kialakításának szükségességére, a kutatói attitűd megújulásának igényére a változó egyetemi környezetben, valamint az új digitális csatornák kutatási szolgálatokba állításának fontosságára. A résztvevők olyan programsort vázoltak fel az elkövetkező évre, melynek megvalósításával a Kar komoly lépéseket tehet az ott folyó kutatások megbecsültségének növelésére. Az alkotó csapatmunkát előtérbe helyezve a HK különös figyelmet szán a Kar által eddig is érvényesített cura personalis elvére, mely lehetővé teszi az oktatók számára az egyéni tanácsadás igénybevételét is. A HK e félévi magyar és angol nyelvű programjairól a Kari Hírlevél, illetve a honlap ad aktuális tájékoztatást.

 

Dr. Kitzinger Arianna
a HK vezetője