Erasmus+ hallgatói beszámolók - 2021/22-es tanév

 


1.1 Ausztria - Private Pädagogische Hochschule Burgenland - Tanulmányi Mobilitás

Galéria

"Harmadéves nemzetiségi óvodapedagógusként a 2021/22-es tanév őszi szemeszterét töltöttem Eisenstadtban, Ausztriában. A kinti intézményrendszer miatt nem óvodapedagógusokkal, hanem tanítókkal közös órákon vettem részt, hiszen az óvodapedagógus képzés nem felsőoktatási intézményben zajlik. Az órákon nagy hangsúlyt fektetnek a kreatív, csoportos feladatokra és az élményalapú pedagógiára, a lexikális tudás bizonyos mértékben háttérbe szorul. A szakirányom és specializációm miatt igyekeztem különféle tárgyakat felvenni, hogy minden nevelési területet érinteni tudjak a tanulmányaim során. Többek között kétnyelvi nevelés, úszás és barkácsolással kapcsolatos óráim is voltak, melyeken az itthoniaktól eltérő technikákat és módszereket sajátíthattam el. Az összes külföldön szerzett tudás hasznos lesz számomra a pályám során, hiszen ezeket alkalmazni is tudom a jövőben.

Az oktatók rendkívüli kedvességgel és segítőkészséggel fordultak felénk, biztosítottak számunkra minden információt és ha magyarázatra volt szükségünk, akkor szívesen nyújtottak segítő kezet akár szóban, akár írásban. Nagyon örülök, hogy ilyen példaértékű oktatók óráin vehettem részt, többen közülük hiányozni is fognak a mindennapjaimból.


Az intézmény többi hallgatóival sajnos nem sikerült kapcsolatokat kiépítenünk, az ő esetükben nem érzékeltük ezt a befogadó szellemet. Mondhatni idegenként tekintettek ránk és a saját kis körüket nem akarták megtörni, egy-egy hallgató mindig ugyanazokkal az emberekkel mutatkozott. Személy szerint ez az eset engem érzékenyebben érintett, örültem volna, ha néhány új barátságra szert tehetek. Ezzel szemben azonban a többi Erasmus mobilitásban résztvevő tanulók között sok új ismertségem és pozitív élményem lett. Többek között lett olasz, orosz és cseh barátom is, akikkel minden alkalommal szívesen töltöttem időt.


A kint tartózkodásom alatt két intézményt látogattam: elsősorban a Pädagogische Hochschule Burgenland-ot, itt voltak a pedagógiával és neveléssel kapcsolatos tárgyaim. Másodsorban pedig a Fachhochschule Burgenlandot, ahol a nyelvi és kommunikációs fejlesztéssel kapcsolatos ismereteket szerezhettem meg. A nyelvi kurzus keretein belül lehetőségem volt záróvizsgaként egy ÖSD B2-es szintű nyelvvizsgát tennem, melyet sikeresen teljesíteni is tudtam. Ez az egyik legnagyobb pozitívuma a kint töltött időnek. Biztosították a felkészüléshez szükséges kurzust és a vizsga lebonyolítását is.


A tanulmányok mellett volt lehetőségünk kirándulni, szórakozni is, de csak korlátozottan a kialakult vírushelyzet miatt. Sok közös kiránduláson vettünk részt, jobban megismertük Eisenstadt városát és környékét, emellett egymást is. Ennek elősegítéséhez egy egynapos csapatépítő tréningen is részt vettünk az FH Burgenland szervezésében. Ezalatt megismertük egymás szokásait, otthoni életünket, élményeinket és szorosabbra fűztük kapcsolatainkat.
Az intézmények megközelítése egyszerű volt, nagy parkoló állt rendelkezésünkre, melyben mindig találtunk szabad helyet. Az épület és a tantermek, eszközök rendkívül modernek voltak. Külsőre első pillantásra nem is tűnt az épület egy oktatási intézménynek. Az épületen belül tágas helyek, közösségi részek, nagy termek kerültek kialakításra és az órák közti szünetekben több kávé-, üdítő- és snack vásárlási lehetőség is adatott.


Összességében nagyon örülök, hogy részt vettem a programban, úgy érzem, hogy sok pluszt adott tanulmányaimhoz. A szakmai ismeretek mellett a nyelvi fejlődésem is növekvő tendenciát
mutat és ez volt a legfőbb célom a mobilitás ideje alatt. Ha újrakezdhetném, akkor is pályáznék az eisenstadt-i intézménybe. Örülök, hogy ezeket az élményeket nem egyedül, hanem egy barátnőm társaságában szerezhettem, így osztozva az élményekben. Amit a későbbi pályázóknak tanácsolnék, hogy ők is tegyenek ugyanígy, fogják kézen egy barátjukat és együtt vágjanak bele ebbe a nagy kalandba, ami minden téren a javukra fog válni." - Matláry Fanni