Erasmus+ hallgatói mobilitás - szakmai gyakorlat teendők

1. A pályázat benyújtása előtti teendők

 • tájékozódás a fogadó intézmény tevékenységéről, fogadókészségéről
 • kapcsolatfelvétel a fogadó intézmény Erasmus+ irodájával, a szakmai gyakorlati mobilitási szándék jelzése
Az alábbi dokumentumok előkészítése az online pályázat beadásához:
 • Motivációs levél és Tanulmányi terv, formanyomtatvány letöltése
 • fényképes, magyar nyelvű Europass önéletrajz EUROPASS
 • nyelvismeret igazolása, ha van nyelvvizsga másolat
 • az utolsó két lezárt félév vizsgaeredményeiről (az I. évfolyamos hallgatók egy lezárt félév) Teljesítési lap elmentése PDF formátumban a Neptunból. Tanulmányok / Leckekönyv, félév kiválasztása, Teljesítési lap nyomtatása, utána  a "Teljesítési lap" kiválasztása. Segítség
 • nappali tagozatos hallgatók esetében nyilatkozat, melyben a szülő/gondviselő vállalja a külföldi tanulmányok előfinanszírozását, és fedezi a felmerülő többletköltségeket, formanyomtatvány letöltése
 • opcionális: bármilyen igazolás, amely a hallgató tudományos vagy közösségi munkáját igazolja (HÖK, TDK, kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység)

2. A pályázat elnyerése után, de a kiutazás előtti teendő

 • tájékozódás a fogadó ország - világjárvány miatti - beutazási feltételeirőlhttps://tka.hu/palyazatok/14353/lehetseges-a-kulfoldi-osztondijas-mobilitas-42-orszagba
 • tájékozódás a virtuális és fizikai mobilitás kombinálhatósági feltételeirőlhttps://tka.hu/hir/14795/kombinalhato-a-virtualis-es-a-fizikai-mobilitas
 • a szakmai program egyeztetése a leendő konzulenssel
 • tájékozódás a pontos gyakorlat kezdés és befejezés dátumairól, az itt megadott dátumok szinkronban kell, hogy legyenek a támogatási szerződés kezdő és végdátumával
 • szállásfoglalás, biztosítás intézése
 • egyéni tanrend igénylése a Neptun rendszerben. A kérvény száma:  A kérvény száma:  SOE_1_08Beadási határidő: a megpályázott félév regisztrációs hete. A kérvényhez csatolni kell a sikeres Erasmus pályázatról szóló értesítést, illetve egy tantárgylistát, amely a Neptunból az alábbi módon érhető el: KÉP1KÉP2. A kitöltött, kinyomtatott tantárgylistát aláírhatja Dr. habil Varga László dékán vagy Dr. habil. Simon István Ágoston oktatási dékánhelyettes. Az aláírt példányt szkennelve csatolni a kérelemhez

Konzultációra jelentkezni a kari Erasmus+ koordinátornál (Németh Tamás, nemeth.tamas@uni-sopron.hu) adminisztratív ügyintézés céljából, határidő: kiutazás előtt min. 2 hónappal.
A konzultációig email-en el kell küldeni a kari Erasmus+ koordinátor részére az alábbi dokumentumokat:

 • Learning agreement for traineeships (Tanulmányi szerződés) formanyomtatvány a személyes adatok, Before the mobility részének kitöltésével
 • A Hallgatói Támogatási szerződéshez szükséges adatok kitöltése: Adatbekérő

A konzultáció alkalmával a kitöltött dokumentumokat a kari Erasmus+ koordinátor a hallgatóval együtt átnézi. Amennyiben a kitöltött adatok helyesek, kinyomtatás után a hallgató részéről aláírásra kerülnek.

Ezután az egyetem részéről is aláírásra kerülnek a dokumentumok, melyekből 1 eredeti példányt a hallgató aláírása után kb. 1-2 hónapon belül tud átvenni a kari Erasmus+ koordinátornál.

 


Esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatás (korábban: szociális támogatás)

 

A pályázatot a Tempus Közalapítvány esélyegyenlőségi pályázásra létrehozott felületén kell benyújtani https:\\eselyegyenloseg.tpf.hu, lehetőség szerint a mobiliás megkezdése előtt 3 hónappal.

A pályázatot a hallgató egyénileg nyújtja be, belépés csak gmail-es emailcímmel. Ha nincs, létre kell hozni egyet.

Pályázati felhívás letöltése

A pályázat folyamata:

1. A hallgató benyújtja a fenti címen a pályázatát (feltölti a szükséges dokumentumokat)

2. Az intézményi Erasmus+ koordinátor értesítést kap, hogy új esélyegyenlőségi pályázatot nyújtottak be

3. Az intézményi Erasmus+ koordinátor ellenőrzi, hogy a.) a hallgatónak van nyertes pályázata és b.) a feltöltött dokumentumok alapján a hallgató jogosult a kiegészítő támogatásra

4. Ha mindkét feltételnek megfelel a pályázat (a. és b.) a Tempus Közalapítvány számára továbbítja a pályázatot

5. A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma elbírálja a továbbított pályázatokat, a intézmények a kuratóriumi döntésről 3 munkanapon belül kapnak értesítést.

6. A sikeres pályázat után a támogatási szerződés módosításra kerül és a hallgató megkapja a megítélt támogatást

Safari böngészőben problémák adódhatnak, javasoljuk a Google Chrome böngésző használatát.

Abban az esetben jogosult a hallgató esélyegyenlőségi támogatásra, ha valaha részesült Bursa Hungarica ösztöndíjban vagy rendszeres vagy rendkívüli szoc. tám-ban.

Beadási határidő: 2022. augusztus 5.


Jogosultság esetén kitöltött szociális támogatás 1 db kitöltött, aláírt eredeti példányát és 1 db kitöltött példányát elektronikus úton a kari Erasmus+ koordinátor részére eljuttatni. A szociális támogatás igénylését az ETK fogja leigazolni, amennyiben a jogosultság fennáll. Igazolást a Neptun rendszerből a "Pénzügyek" menü "Ösztöndíjak, kifizetések" menüpontjából lehet lekérni. Ki kell választani a megfelelő félévet és egy képernyőképet készíteni, mivel így a hallgató neve és Neptun kódja is szerepelni fog a listán. Pályázati felhívás

Hallgató által benyújtandó:

 • igénybejelentő űrlap kitöltve, 1 példányban, eredetiben aláírva. A hallgató feladata a lap közepén az igazoló aláírás és pecsét beszerzése, illetve a lap alján a hallgatónak is eredetiben (kék tintával) alá kell írnia az űrlapot, ezek nélkül érvénytelen az igénylés.
 • kitöltött Excel fájl. Az xlsx fájlt is el kell küldenie az intézményi koordinátor részére. Fontos, hogy nem az aláírt Excel fájl szkennelt változatát kell beküldeni, hanem az adatokkal kitöltött .xlsx formátumú fájlt a későbbi adatfeldolgozáshoz.
 • amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

 

Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók pénzügyi támogatása

Pályázati felhívás letöltése

A havi 250 eurót meg nem haladó igény esetében nem szükséges az igényelt tételeket felsorolni, és tételes elszámolásra sincs szükség. A pályázat benyújtásához olyan orvosi igazolás szükséges, mely igazolja a fennálló betegséget, fogyatékosságot. A rendelkezésre álló források függvényében a 2022/2023-es tanév végéig folyamatos a pályázás. A pályázatok formai bírálatát a Soproni Egyetem végzi. A Soproni Egyetem által a Tempus Közalapítvány részére megküldött dokumentumok alapján történik az igények összesítése, majd a formailag megfelelt pályázati anyagokat a Tempus Közalapítvány felkérésére független orvosszakértők bírálják el. Az orvosszakértők javaslata alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a pályázatok támogatásáról és a támogatás mértékéről. Az orvosszakértők javaslata alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a pályázatok támogatásáról és a támogatás mértékéről. A TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

Safari böngészőben problémák adódhatnak, javasoljuk a Google Chrome böngésző használatát.

A 2022/2023-as tanévben őszi félévre kiutazók 2022. augusztus 8-i, a tavaszi félévre kiutazók 2022. október 24-i vagy 2023. január 16-i határidővel nyújthatnak be pályázatot a kari Erasmus+ koordinátornak, nemeth.tamas@uni-sopron.hu email-címre.

Benyújtandó dokumentumok (a nemeth.tamas@uni-sopron.hu email-címre):

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl): pályázati űrlap
 • A kötelező melléklet(ek) szkennelt verziója
 • Az első pontban említett pályázati űrlap aláírt, szkennelt verziója

3. Teendők a kinntartózkodás alatt

 • A Learning agreement During the mobility részébe kell beírni a felmerülő módosításokat (ha van). A Before the mobility részt már nem szabad utólag módosítani
 • A kinntartózkodás végén a Learning agreement After the mobility részének kitöltése, aláíratása a fogadó féllel
 • A Learning Agreement egyetlen szerződés, melynek több része van, és csak a Before the mobility és az After the mobility összes fél általi aláírásával együtt érvényes

4. Teendők hazaérkezést követően

 • A fogadó fél aláírásával ellátott Learning agreement leadása a Kari Erasmus+ koodinátornak
 • Kreditelismerési eljárás kérvény beadása a Neptun rendszerben. A kérvény száma: SOE_5_01. Beadási határidő: a megpályázott félév utáni félév kezdetétől számított 30 nap.
 • 30 napon belül az online kérdőív kitöltése (a Tempus küldi emailben az ösztöndíjas számára)
 • Írásbeli beszámoló leadása elektronikus úton a Kari Erasmus+ koodinátornak (Németh Tamás, nemeth.tamas@uni-sopron.hu)

 

A beeszámolóval kapcsolatos elvárások:

 • készítsenek egy min. 500 szavas beszámolót a mobilitással kapcsolatos élményeikről. Segítség képpen néhány téma: Hova nyertek ösztöndíjat? Milyen szállás alternatívák voltak, mit választottak? Tanórák, egyetem jellemzése. Szabadidős lehetőségek. Étkezés.  Kirándulások, utazások. Szórakozási lehetőségek. Jó és rossz tapasztalatok. Nyelvtudás fejlesztése. Benyomás az ott lakókról. Váratlan dolgok. Összesített benyomás. Ahol lehet, mindenhol írjanak árakat, tájékozódási pontként.
 • 20-25 fénykép a mobilitásról

Az adott félévi beszámolókból a honlapon egy hírt jelenítünk meg, képekkel. A beszámoló leadási határideje: a megpályázott félév utáni félév regisztrációs hete.