Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás - teendők

1. A pályázat benyújtása előtti teendők

 • tájékozódás a fogadó intézmény honlapján az aktuális kurzusokról, a regisztráció menetéről, határidejéről, a Tanulmányi terv tantárgyainak összegyűjtése
 • kapcsolatfelvétel a fogadó intézmény Erasmus+ irodájával, a tanulmányi mobilitási szándék jelzése
Az alábbi dokumentumok előkészítése az online pályázat beadásához:
 • Motivációs levél és Tanulmányi terv, formanyomtatvány letöltése
 • fényképes, magyar nyelvű Europass önéletrajz http://europass.hu/CEDEFOP/cv_new.html
 • nyelvismeret igazolása, ha van nyelvvizsga másolat
 • az utolsó két lezárt félév vizsgaeredményeiről (az I. évfolyamos hallgatók egy lezárt félév) Teljesítési lap elmentése PDF formátumban a Neptunból. Tanulmányok / Leckekönyv, félév kiválasztása, Teljesítési lap nyomtatása, utána  a "Teljesítési lap" kiválasztása. Segítség
 • nappali tagozatos hallgatók esetében nyilatkozat, melyben a szülő/gondviselő vállalja a külföldi tanulmányok előfinanszírozását, és fedezi a felmerülő többletköltségeket, formanyomtatvány letöltése
 • opcionális: bármilyen igazolás, amely a hallgató tudományos vagy közösségi munkáját igazolja (HÖK, TDK, kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység)

2. A pályázat elnyerése után, de a kiutazás előtti teendők

 • tájékozódás a fogadó intézmény honlapján az aktuális kurzusokról, a regisztráció menetéről, határidejéről, a tantárgyak véglegesítése
 • tájékozódás a pontos félévkezdés és félév befejezés dátumairól, az itt megadott dátumok szinkronban kell, hogy legyenek a támogatási szerződés kezdő és végdátumával
 • a fogadó intézmény által elvárt "application form" kitöltése, elküldése
 • szállásfoglalás, biztosítás intézése egyéni tanrend igénylése a Neptun rendszerben. A kérvény száma:  ETK_TA-009-KTKR-ERASMUS-tanév/félév. Beadási határidő: a megpályázott félév regisztrációs hete. A kérvényhez csatolni kell a sikeres Erasmus pályázatról szóló értesítést, illetve egy tantárgylistát, amely a Neptunból az alábbi módon érhető el: KÉP1KÉP2. A kitöltött, kinyomtatott tantárgylistát aláírhatja Dr. habil Varga László dékán vagy Dr. Simon István Ágoston oktatási dékánhelyettes. Az aláírt példányt szkennelve csatolni kell a kérelemhez

Konzultációra jelentkezni a kari Erasmus+ koordinátornál (Németh Tamás, nemeth.tamas@uni-sopron.hu) adminisztratív ügyintézés céljából, határidő: kiutazás előtt min. 2 hónappal
A konzultációig email-en el kell küldeni a kari Erasmus+ koordinátor részére az alábbi dokumentumokat:

 • A Learning agreement for studies (Tanulmányi szerződés) formanyomtatvány a személyes adatok, Before the mobility részének kitöltésével
 • A Hallgatói Támogatási szerződéshez szükséges adatok kitöltése: Adatbekérő

A konzultáció alkalmával a kitöltött dokumentumokat a kari Erasmus+ koordinátor a hallgatóval együtt átnézi. Amennyiben a kitöltött adatok helyesek, kinyomtatás után a hallgató részéről aláírásra kerülnek.

Ezután az egyetem részéről is aláírásra kerülnek a dokumentumok, melyekből 1 eredeti példányt a hallgató aláírása után kb. 1-2 hónapon belül tud átvenni a kari Erasmus+ koordinátornál.

Jogosultság esetén kitöltött szociális támogatás 1 db kitöltött, aláírt eredeti példányát és 1 db kitöltött példányát elektronikus úton a kari Erasmus+ koordinátor részére eljuttatni. Határidő: 2019. május 24. A szociális támogatás igénylését az ETK fogja leigazolni, amennyiben a jogosultság fennáll. Igazolást a Neptun rendszerből a "Pénzügyek" menü "Ösztöndíjak, kifizetések" menüpontjából lehet lekérni. Ki kell választani a megfelelő félévet és egy képernyőképet készíteni, mivel így a hallgató neve és Neptun kódja is szerepelni fog a listán.

Jogosultság esetén kitöltött kiegészítő támogatás (fogyatékossággal vagy tartós betegséggel élők részére) Határidő: 2019. május 24.

A szociális és kiegészítő támogatás bírálata a Tempus Közalapítványnál történik. 2019. július 20-ig küldik meg Egyetemünk részére a döntést, a hallgatói kiértesítés a támogatásokról ezután lehetséges.

3. Teendők a kinntartózkodás alatt

 • A felvett tárgyak listájának véglegesítése. A Learning agreement During the mobility részébe kell beírni a felmerülő módosításokat. A Before the mobility részt már nem szabad utólag módosítani
 • A kinntartózkodás végén a Learning agreement After the mobility részének kitöltése, aláíratása a fogadó féllel
 • A Learning Agreement egyetlen szerződés, melynek több része van, és csak a Before the mobility és az After the mobility összes fél általi aláírásával együtt érvényes

4. Teendők hazaérkezést követően

 • A fogadó fél aláírásával ellátott Learning agreement leadása a Kari Erasmus+ koodinátornak
 • Kreditelismerési eljárás kérvény beadása a Neptun rendszerben. A kérvény száma: ETK-TA-008-KEK-ERASM-tanév/félév. Beadási határidő: a megpályázott félév utáni félév kezdetétől számított 30 nap.
 • A teljesített tantárgyak a következő érdemjegyekkel kerülnek beszámításra: 60% alatt elégtelen, 60-69% elégséges, 70-79% közepes, 80-89% jó, 90% felett jeles.
 • 30 napon belül az online kérdőív kitöltése (a Tempus küldi emailben az ösztöndíjas számára)
 • Írásbeli beszámoló leadása elektronikus úton a Kari Erasmus+ koodinátornak (Németh Tamás, nemeth.tamas@uni-sopron.hu)

A beeszámolóval kapcsolatos elvárások:

 • készítsenek egy min. 250 szavas beszámolót a mobilitással kapcsolatos élményeikről. Segítség képpen néhány téma: Hova nyertek ösztöndíjat? Milyen szállás alternatívák voltak, mit választottak? Tanórák, egyetem jellemzése. Szabadidős lehetőségek. Étkezés.  Kirándulások, utazások. Szórakozási lehetőségek. Jó és rossz tapasztalatok. Nyelvtudás fejlesztése. Benyomás az ott lakókról. Váratlan dolgok. Összesített benyomás. Ahol lehet, mindenhol írjanak árakat, tájékozódási pontként.
 • az előző pontban írt beszámolónak egy rövidített, néhány mondatos összefoglalója
 • 20-25 fénykép a mobilitásról

Az adott félévi beszámolókból a honlapon egy hírt jelenítünk meg, képekkel. A beszámoló leadási határideje: a megpályázott félév utáni félév kezdetétől számított 30 nap.