Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitás - teendők

1. A pályázat benyújtása előtti teendők

 
 • tájékozódás a fogadó intézmény honlapján az aktuális kurzusokról, a regisztráció menetéről, határidejéről.
 • kapcsolatfelvétel a fogadó intézmény Erasmus+ irodájával, a tanulmányi mobilitási szándék jelzése
 
Az alábbi dokumentumok előkészítése a pályázat beadásához:
 • kitöltött pályázati űrlap (MS Word formátumban)
 • a kinyomtatott pályázati űrlap aláírása
 • kitöltött pályázati adatlap online formátumban
 • fényképes, magyar nyelvű Europass önéletrajz http://europass.hu/CEDEFOP/cv_new.html
 • nyelvismeret igazolása
 • hiteles leckekönyv-másolat az utolsó két lezárt félévről (az I. évfolyamos hallgatók a második félévi igazolást augusztus közepéig pótolhatják),
 • nappali tagozatos hallgatók esetében nyilatkozat, melyben a szülő/gondviselő vállalja a külföldi tanulmányok előfinanszírozását, és fedezi a felmerülő többletköltségeket.

2. A pályázat elnyerése után, de a kiutazás előtti teendők

 • tájékozódás a fogadó intézmény honlapján az aktuális kurzusokról, a regisztráció menetéről, határidejéről.
 • a fogadó intézmény által elvárt "application form" kitöltése, elküldése
 • szállásfoglalás, biztosítás intézése
 • egyéni tanrend igénylése a Neptun rendszerben - egyetlen kérvénnyel

Konzultációra jelentkezni a kari Erasmus+ koordinátornál (Németh Tamás, nemeth.tamas@uni-sopron.hu) adminisztratív ügyintézés céljából, határidő: kiutazás előtt min. 1 hónappal
A konzultációig email-en el kell küldeni a kari Erasmus+ koordinátor részére az alábbi dokumentumokat:

 • Learning agreement for studies (Tanulmányi szerződés) formanyomtatvány a személyes adatok, Before the mobility részének kitöltésével
 • Hallgatói Támogatási szerződés a személyes adatok kitöltésével

A konzultáció alkalmával a kitöltött dokumentumokat a kari Erasmus+ koordinátor a hallgatóval együtt átnézi. Amennyiben a kitöltött adatok helyesek, kinyomtatás után a hallgató részéről aláírásra kerülnek.

Ezután az egyetem részéről is aláírásra kerülnek a dokumentumok, melyekből 1 eredeti példányt a hallgató aláírása után kb. 1-2 héten belül tud átvenni a kari Erasmus+ koordinátornál.

Jogosultság esetén kitöltött szociális támogatás 1 db kitöltött, aláírt eredeti példányát és 1 db kitöltött példányát elektronikus úton a kari Erasmus+ koordinátor részére eljuttatni. Határidő: 2018. május 24. A szociális támogatás igénylését az ETK fogja leigazolni, amennyiben a jogosultság fennáll. Igazolást a Neptun rendszerből a "Pénzügyek" menü "Ösztöndíjak, kifizetések" menüpontjából lehet lekérni. Ki kell választani a megfelelő félévet és egy képernyőképet készíteni, mivel így a hallgató neve és Neptun kódja is szerepelni fog a listán.

Jogosultság esetén kitöltött kiegészítő támogatás (fogyatékossággal vagy tartós betegséggel élők részére) Határidő: 2018. május 24.

A szociális és kiegészítő támogatás bírálata a Tempus Közalapítványnál történik. 2018. július 20-ig küldik meg Egyetemünk részére a döntést, a hallgatói kiértesítés a támogatásokról ezután lehetséges.

3. Teendők a kinntartózkodás alatt

 • A felvett tárgyak listájának véglegesítése. A Learning agreement During the mobility részébe kell beírni a felmerülő módosításokat. A Before the mobility részt már nem szabad utólag módosítani
 • A kinntartózkodás végén a Learning agreement After the mobility részének kitöltése, aláíratása a fogadó féllel
 • A Learning Agreement egyetlen szerződés, melynek több része van, és csak a Before the mobility és az After the mobility összes fél általi aláírásával együtt érvényes

4. Teendők hazaérkezést követően

 • A fogadó fél aláírásával ellátott Learning agreement leadása a Kari Erasmus+ koodinátornak
 • Fél oldalas írásbeli beszámoló leadása elektronikus úton a Kari Erasmus+ koodinátornak (Németh Tamás, nemeth.tamas@uni-sopron.hu) fényképekkel kiegészítve
 • 30 napon belül az online kérdőív kitöltése (a Tempus küldi emailben az ösztöndíjas számára)