Felvételi eljárás és vizsga mesterszakokra

Felvételi információk

A felvételi elbeszélgetés

A felvételi elbeszélgetés helyszíne:

SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron, Ferenczy J. u. 5. sz. alatt.

 

Felvételi vizsga időpontja: 2019. 06. 14.  10.00

Pótfelvételi vizsga időpontja (Neveléstudomány és Szakmai tanár MA): 2019. 06. 20. 10.00

Pótfelvételi vizsga időpontja (Emberi Erőforrás Tanácsadó MA): 2019. 06. 21. 10.00


felvételi elbeszélgetésre kérjük hozza magával:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya
 • oklevél, leckekönyv, nyelvvizsga és egyéb dokumentációk másolata
 • a vizsgadíj befizetésről szóló igazolás

 

Kreditelismerési kérelem

 • Kreditelismerési kérelem postára adási határideje: 2019. június 10. 
Neveléstudomány MA kreditelismerési kérelem:
 • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből. 
 • A szükséges kreditek igazolására, kreditelismerési eljárás kell kezdeményeznie. 
 • Kreditelismerési kérelem
 • Postázási cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5. - Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar - Dékáni Hivatal - Kreditelismerési kérelem
 • A kredit elismerési eljárás díja 4.000 Ft/képzés (Intézmény számla száma: 10033001-00290610-00000000 )
 • Az utalás során a közlemény rovatba az alábbi információnak kell bekerülnie:

                        40k29001– F400- Kreditelismerés - Jelentkező neve - NK

Emberi Erőforrás Tanácsadó MA kreditelismerési kérelem:
 • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 30 kredit, ebből 10 kreditet a bölcsész képzési terület közös stúdiumaiból (filozófiatörténet,             társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret), illetve 20 kreditet a pedagógia és/vagy pszichológia területéről.
 • A szükséges kreditek igazolására, kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie
 • Kreditelismerési kérelem
 • Kreditelismerési kérelem postára adási határideje: 2019. június 10. 
 • Postázási cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5. - Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar - Dékáni Hivatal - Kreditelismerési kérelem
 • A kredit elismerési eljárás díja 4.000 Ft/képzés (Intézmény számla száma: 10033001-00290610-00000000 )
 • Az utalás során a közlemény rovatba az alábbi információnak kell bekerülnie:

                        40k29001– F400-  Kreditelismerés - Jelentkező neve - EET 

         

 

 Információk

 

 Választott szak

Felvételi   vizsga időpont                         

Pótfelvételi vizsga időpont               

felvételi elbeszélgetés szerkezete, tartalma, témakörök

 

Agrármérnöktanár (erdészet- és vadgazdálkodás, mezőgazdaság)                                 


 2019. 06. 14.

10.00

 

2019. 06. 20. 

10.00

 

  A felvételi elbeszélgetés célja: 

 • A szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.
 • A felvételi elbeszélgetésre külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell. Időtartama jelentkezőnként 15-20 perc, a beszélgetésen az értékelő bizottságot a tanárképzésben részt vevő pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani szakemberek alkotják. 
 • A felvételi elbeszélgetésre külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell.

   A felvételi pontszámítás: 

 • az oklevél átlag alapján 40 pont
 • a felvételi elbeszélgetés alapján 50 pont
 • Többletpontok (maximum 10 pont):
  • fogyatékosság: 3 pont
  • gyermekgondozás: 3 pont
  • hátrányos helyzet: 3 pont
  • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
  • felsőfokú nyelvvizsga (C1) komplex: 5 pont
  • TDK 1-3. hely: 5 pont
  

 

Mérnöktanár (faipar, könnyűipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás)

 

2019. 06. 14.

10.00

  

2019. 06. 20.

10.00

 

Közgazdásztanár (kereskedelem-marketing)

 

2019. 06. 14.

10.00

 

2019. 06. 20.

10.00

 

Emberi Erőforrás Tanácsadó

 

2019. 06. 14.

10.00

 

2019. 06. 21.

10.00

 

 Felvételi elbeszélgetés:

 • A területen (emberi erőforrás és munkaerőpiac) való jártasság, olvasottság, kommunikációs készség, nyelvi kifejezőkészség, szakmai hivatástudat, elhivatottság, alkalmasság, szakmai attitűd.
 Témakörök a felvételi elbeszélgetéshez

 

Neveléstudomány

 

2019. 06. 14.

10.00

 

2019. 06. 20.

10.00

 

 Felvételi elbeszélgetés:

 • Témája a végzettségnek megfelelő friss szakirodalmakról, az akutális pedagógiai problémákról történő elbeszélgetés (hozott téma; hazai és külföldi szakirodalom alapján)