Felvételi eljárás mesterszakokra

A felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő felvételi elbeszélgetés nem lesz. További információ itt: http://bpk.uni-sopron.hu/fi

 


A felvételi elbeszélgetés

A felvételi elbeszélgetés helyszíne:

SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron, Ferenczy J. u. 5. sz. alatt.

 

Felvételi vizsga időpontja: 2020. 06. 11.  

Pótfelvételi vizsga időpontja (Neveléstudomány és Szakmai tanár MA)

Pótfelvételi vizsga időpontja (Emberi Erőforrás Tanácsadó MA)


felvételi elbeszélgetésre kérjük hozza magával:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya
 • oklevél, leckekönyv, nyelvvizsga és egyéb dokumentációk 
 • a vizsgadíj befizetésről szóló igazolás

 

Kreditelismerési kérelem

 • Kreditelismerési kérelem postára adási határideje: 2020. június 03. 
Neveléstudomány MA kreditelismerési kérelem:
 • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből. 
 • A szükséges kreditek igazolására, kreditelismerési eljárás kell kezdeményeznie. 
 • Kreditelismerési kérelem
 • Postázási cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5. - Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar - Dékáni Hivatal - Kreditelismerési kérelem
 • A kredit elismerési eljárás díja 4.000 Ft/képzés (Intézmény számla száma: OTP Bank Nyrt. 11737083-24683465)
 • Az utalás során a közlemény rovatba az alábbi információnak kell bekerülnie:

                        40k29001– F400- Kreditelismerés - Jelentkező neve - NK

Emberi Erőforrás Tanácsadó MA kreditelismerési kérelem:
 • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 30 kredit, ebből 10 kreditet a bölcsész képzési terület közös stúdiumaiból (filozófiatörténet,             társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret), illetve 20 kreditet a pedagógia és/vagy pszichológia területéről.
 • A szükséges kreditek igazolására, kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie
 • Kreditelismerési kérelem
 • Kreditelismerési kérelem postára adási határideje: 2020. június 03. 
 • Postázási cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5. - Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar - Dékáni Hivatal - Kreditelismerési kérelem
 • A kredit elismerési eljárás díja 4.000 Ft/képzés (Intézmény számla száma: OTP Bank Nyrt. 11737083-24683465)
 • Az utalás során a közlemény rovatba az alábbi információnak kell bekerülnie:

                        40k29001– F400-  Kreditelismerés - Jelentkező neve - EET 

         

 

 Információk

 

 Választott szak

Felvételi   vizsga időpont                         

felvételi elbeszélgetés szerkezete, tartalma, témakörök

 

Agrármérnöktanár                                 


 2020. 06. 11.

 

 

  A felvételi elbeszélgetés célja: 

 • A szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.
 • A felvételi elbeszélgetésre külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell. Időtartama jelentkezőnként 15-20 perc, a beszélgetésen az értékelő bizottságot a tanárképzésben részt vevő pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani szakemberek alkotják. 
 • A felvételi elbeszélgetésre külön közzétett szakirodalomból készülni nem kell.

   A felvételi pontszámítás: 

 • az oklevél átlag alapján 40 pont
 • a felvételi elbeszélgetés alapján 50 pont
 • Többletpontok (maximum 10 pont):
  • fogyatékosság: 3 pont
  • gyermekgondozás: 3 pont
  • hátrányos helyzet: 3 pont
  • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
  • felsőfokú nyelvvizsga (C1) komplex: 5 pont
  • TDK 1-3. hely: 5 pont
  

 

Mérnöktanár 

 

2020. 06. 11.

 

 

Közgazdásztanár

 

2020. 06. 11.

 

 

Emberi Erőforrás Tanácsadó

 

2020. 06. 11.

 

 

 Felvételi elbeszélgetés:

 • A területen (emberi erőforrás és munkaerőpiac) való jártasság, olvasottság, kommunikációs készség, nyelvi kifejezőkészség, szakmai hivatástudat, elhivatottság, alkalmasság, szakmai attitűd.
 Témakörök a felvételi elbeszélgetéshez

 

Neveléstudomány

 

2020. 06. 11.

 

 

 Felvételi elbeszélgetés:

 • Témája a végzettségnek megfelelő friss szakirodalmakról, az akutális pedagógiai problémákról történő elbeszélgetés (hozott téma; hazai és külföldi szakirodalom alapján)