Felvételi Információk

Felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és motivációs beszélgetés keretében megállapított beszédalkalmasság.

A motivációs beszélgetés kitér a pályaorientáció néhány kérdésére, mint pl.: a szakválasztás oka, elképzelések a szakmáról, elhivatottság kérdése. A kötetlen beszélgetés célja a jelentkező beszédalkalmasságának megítélése. Kizáró okként szerepelhet, ha a jelentkező beszédhibás, vagy beszéde nem alkalmas arra, hogy megfelelő beszédmintát nyújtson a kisgyermekeknek.
Az alkalmassági vizsgán a jelentkező alkalmas, vagy nem alkalmas minősítést kaphat.


Az egészségügyi alkalmasság igazolása:
1. A háziorvos által kitöltött és a jelentkező által aláírt egészségügyi alkalmassági lap, melyet a jelentkezőnek a motivációs beszélgetésre kell magával hoznia. (Az egészségügyi lapot az alkalmassági vizsgára szóló értesítéssel együtt juttatja el a felsőoktatási intézmény a jelentkezőnek.)
2. Érvényes foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni).


Külön kérelemre mentesül az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező,
aki igazoltan bölcsődei gondozói munkakörben dolgozik,
akik a jelentkezés évében az adott szakterület intézménycsoportjának bármelyikében azonos típusú alkalmassági vizsgát tettek és ezt igazolják.


Figyelem! A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak alkalmassági vizsgája minden intézményben azonos, és egymás vizsgáit elfogadják, tehát annak, aki több helyre is jelentkezik, ezt egyszer kell letennie. Az egészségügyi alkalmassági igazolás formája és tartalma intézményenként eltérhet.
A tanító és óvodapedagógus alapképzési szakok alkalmassági vizsgája azonban más jellegű, azt ez az alkalmassági vizsga nem váltja ki.