Felvételi Információk

A Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük, melynek része az egészségügyi alkalmasság. Az ennek igazolásához szükséges formanyomtatvány a www. felvi.hu honlap Kérvénytár menüpontban található. 

Az alkalmassági vizsga

Az alkalmassági vizsgák helyszíne:

SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron, Ferenczy J. u. 5. sz. alatt.

Az alkalmassági vizsgára külön jelentkezni nem kell (kivéve az előalkalmassági vizsga).  

A központi adatfeldolgozás után minden érintett jelentkezőt e-mailben értesítünk, legkésőbb az alkalmassági vizsga előtt egy héttel.
Az alkalmassági vizsga díja szakonként 4.000,- Ft. Amennyiben több szakra (max. 3 db) is beadta jelentkezését, melyek alkalmassági vizsgát igényelnek, úgy a vizsga díja annyiszor 4.000,- Ft., melyet az alábbi számlaszámra és a közleményben kitöltött hivatkozással kell befizetni.

Számlaszám: Soproni Egyetem /BPK/ 10033001-00290610-00000000
Közlemény: B
PK 80C81114 alk.vdíj - jelentkező neve – jelentkezési szak(ok) betűjele

(Szakok betűjele: csecsemő-és kisgyermeknevelő szak: CSBA, óvodapedagógus szak OP, német nemzetiségi óvodapedagógus NOP, óvodapedagógus szak német nyelven OPn)


Az alkalmassági vizsgára kérjük hozza magával:

• személyi igazolvány és lakcímkártya
• oklevél, leckekönyv, nyelvvizsga és egyéb dokumentációk másolata
• alkalmassági vizsgadíj befizetésről szóló igazolás
• egészségügyi alkalmassági vizsgalap háziorvos igazolásával (felvi.hu-ról az alábbi linken letölthető: https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/Kervenytar_17A/egeszsegugyi_nyilatkozat_17A.pdf )
Az alkalmassági vizsga a fenti dokumentumok nélkül nem teljes, az adatokat nem rögzíthetjük ezek hiányában, ezért feltétlenül hozzák magukkal a vizsgára!


A Csecsemő- és kisgyermeknevelő alkalmassági vizsga

A Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon az alkalmassági vizsga egy szakmai motivációs beszélgetés, amely során szeretnénk meggyőződni a jelentkező elkötelezettségéről a kisgyermekek irányában.. Aki több intézménybe jelentkezik, ezt a vizsgát egyszer kell letenni, az intézmények egymás vizsgáit elfogadják. A behívó intézmény a lakóhelyhez közelebb eső intézmény, ha nem ott kíván vizsgázni, a vizsga előtt jelezze az intézménynek!


Az egészségi alkalmassági vizsgálat
Minden jelentkezőnek a háziorvosa által kiállított nyilatkozat másolatát kell csatolni arról, hogy krónikus, illetve fertőző betegségben nem szenved. A további benyújtandó alkalmassági dokumentumok (pl. egészségügyi alkalmassági lap, foglalkoztatás-egészségügyi kiskönyv) tekintetében, mindenképpen érdeklődjenek a jelentkezési helyként megjelölt felsőoktatási intézménynél! A jelentkezőnek önmaga által tett nyilatkozatot is mellékelnie kell arról, hogy eltitkolt betegsége nincs.


Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

- a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt állapotban is, melyek miatt a gyakorlati képzés következtében egészségi állapotromlás várható,
- mindennemű szívbillentyű hiba,
- a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai terheléssel is járó csecsemő- és kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus- és tanítóképzésben a hallgatót gátolják,
- a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
- a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban,
- ISHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés,
- a térlátás korlátozottsága.