Felvételi Információk

A német nemzetiségi szakirányra jelentkezőknek írásbeli és szóbeli alkalmassági vizsgát kell tenniük. 


Az alkalmassági vizsga

Az alkalmassági vizsgák helyszíne:

SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron, Ferenczy J. u. 5. sz.

  

Az alkalmassági vizsgára kérjük hozza magával:

• személyi igazolvány és lakcímkártya

• amennyiben van a jelentkezőnek nyelvvizsgája (komplex B2, vagy komplex C1), a nyelvvizsga másolata

Óvodapedagógus alkalmassági vizsga

Aki több intézménybe jelentkezik, ezt a vizsgát egyszer kell letenni, az intézmények egymás vizsgáit elfogadják. A behívó intézmény a lakóhelyhez közelebb eső intézmény, ha nem ott kíván vizsgázni, a vizsga előtt jelezze az intézménynek!

 

Az alkalmassági vizsga követelményei
Az alkalmassági vizsga anyaga a következő:


Célja: 

Annak megállapítása, hogy a jelentkező megfelelő szinten van-e német nyelvből ahhoz, hogy a német nemzetiségi óvodapedagógus képzést eredményesen elvégezze, eleget tegyen a tanulmányai során a képzési elvárásoknak a német nyelvű tantárgyakból.


Feladat:


Írásbeli feladat:

Egy 35 feladatból álló, nyelvtani ismereteket felmérő multiple choice teszt kitöltése, és 10, alapvető nyelvtani ismereteket felmérő mondat lefordítása magyar nyelvről német nyelvre.

 

Szóbeli feladat:

A szóbeli alkalmassági vizsgán egy motivációs beszélgetésre kerül sor, amelyben a személyes bemutatkozáson kívül sor kerül annak felmérésére, hogy a jelentkező miért szeretné választani a német nemzetiségi óvodapedagógus hivatást, és ismeri-e alapszinten, milyen képességekkel, kompetenciákkal kell rendelkeznie egy óvodapedagógusnak, és hogyan zajlik egy óvodás gyermek mindennapja, milyen az óvodai élet. Ezekről a jelentkező előzetesen interneten tájékozódhat a különböző német nyelvű óvodai honlapokon.


Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék megfelelő kommunikációs kompetenciával ahhoz, hogy az óvodai nevelés során tudjon kommunikálni a gyermekekkel és nekik az alapvető német nyelvi ismereteket megfelelően át tudja adni.

 

Az elbírálás szempontjai:


Felmérni, hogy vannak-e a jelentkezőnek alapvető nyelvtani, nyelvi hiányosságai a német nyelvben.

Felmérni, hogy milyen a kommunikációs készsége német nyelven.

A tájnyelvi beszéd/dialektus nem hiba, tehát nem kizáró ok.


Kizáró okok:


A szóbeli és írásbeli feladat alacsonyabb, mint 50 %-os szintű teljesítése.
A beszédértés, összefüggő, nyelvtanilag megfelelő kommunikációs készség hiánya német nyelven.