Felvételi Információk

Mesterképzésre , csak főiskolai/BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni.

A./ A bemenethez feltétel nélkül elfogadott (alap)szakok:

  • pedagógia 
  • andragógia 
  • közösségszervező
  • szociálpedagógia 
  • pszichológia 
  • konduktor 
  • tanító 
  • óvodapedagógus BA
  • gyógypedagógus BA
  • csecsemő- és kisgyermeknevelő BA


B./ A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok, ill. kreditkövetelmények, a vonatkozó konkrét előírások: 

  • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből. 
  • A szükséges kreditek igazolására, kreditelismerési eljárás kell kezdeményeznie. 
  • Kreditelismerési kérelem
  • Kreditelismerési kérelem beküldési határideje: 2022. május 28. 
  • Kreditelismerési kérelem beküldési módja: e-mailben, Horváth Krisztina oktatási előadó részére : horvath-krisztina@uni-sopron.hu
  • A kredit elismerési eljárás díja 4.000 Ft/képzés (Intézmény számla száma: OTP Bank Nyrt. 11737083-24683441)
  • Az utalás során a közlemény rovatba az alábbi információnak kell bekerülnie:

                        40k29001– F400- Kreditelismerés - Jelentkező neve - Jelentkezési szak(ok) betűjele  

                        A neveléstudományi szak betűje: NK


Az MA-szak felvételi eljárása:

Felvételi elbeszélgetés:

 • Témája a végzettségnek megfelelő friss szakirodalmakról, az akutális pedagógiai problémákról történő elbeszélgetés (hozott téma és szakirodalom alapján) 
 • Időpontja: 2022. június 14.