Felvételi Információk

Mesterképzésre , csak főiskolai/BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni.

A./ A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:

 • andragógia BA
 • emberi erőforrások BA
 • főiskolai szintű személyügyi szervező szak,
 • főiskolai szintű munkavállalási tanácsadó szak,
 • főiskolai szintű művelődésszervező szak,
 • egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser szak,
 • egyetemi szintű humán szervező szak.

 

 B./A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok

 • Minden esetben kreditelismertetési eljárást kell kezdeményezni a felvételi eljárás során. 
 • II. A.) A bemenethez az alább meghatározott kreditek teljesítésével első sorban számításba vehető szakok:
 • pedagógia BA
 • pszichológia BA
 • bármely pedagógus szakképzettséget adó szak BA/MA
 • szociálpedagógus BA
 • II. B.) Bármely más BA/BSc (főiskolai) vagy MA/MSc (egyetemi) végzettség.

 

C./ A bemenethez feltételekkel elfogadott szakok esetében (II. A és B) akkor jelentkezhetnek, ha előzetesen megszereztek (vagy utólag vállalják annak megszerzését):

 • 10 kreditet a bölcsész képzési terület közös stúdiumaiból (filozófiatörténet,             társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret); illetve
 • 20 kreditet a pedagógia és/vagy pszichológia területéről.

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:  az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.

 

Az MA-szak felvételi eljárása:

Felvételi elbeszélgetés:

 • A területen (emberi erőforrás és munkaerőpiac) való jártasság, olvasottság, kommunikációs készség, nyelvi kifejezőkészség, szakmai hivatástudat, elhivatottság, alkalmasság, szakmai attitűd.
 • ideje általában június közepe

Témakörök a felvételi elbeszélgetéshez