Felvételi Információk 2022

1. Alkalmassági vizsga alapszakokon

2. Felvételi elbeszélgetés mesterszakokon

3. Kreditelismerési kérelem mesterszakokon

 

1. Alkalmassági vizsga alapszakokon

A Csecsemő- és Kisgyermeknevelő BA szak alkalmassági és az Óvodapedagógus BA alkalmassági vizsgákat jelenléti formában szervezzük meg.

Az alkalmassági vizsgák pontos időpontjáról kiértésítő levélben kapnak tájékoztatást, azok a felvételizők, akik intézményünkben kötelesek teljesíteni a vizsgát.

Az alkalmassági vizsga feltételeiről és a mentesülés feltételéről a felvi.hu oldalon tájékozódhat.


1.1. Alkalmassági vizsga Óvodapedagógus BA szakon

Az Óvodapedagógus alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük.

A pedagógusképzés képzési terület szakjaira való jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy egészségi állapota alapján alkalmas a gyermekek oktatására, nevelésére, gondozására, veszélyhelyzeteik, sérülésük megelőzésére.

A nyilatkozat (egészségügyi) formanyomtatványa a kiértesítő levél mellékleteként szerepel. Az egészségügyi nyilatkozatot és a felmerülő kérelmeket a jelentkezők kötelesek legkésőbb a vizsga előtt 3 nappal elküldeni az alkalmassagi@uni-sopron.hu e-mail címre.

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik 2022. május 12-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót és ott köteles vizsgát tenni, mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

Vizsga menete:

A felvételiző megkapja értesítését és az adott időpontban megjelenik a behívó intézménynél. A vizsgázók kis létszámú csoportokra osztva, forgó rendszerben vesznek részt a magyar, ének és testnevelés alkalmassági felmérésen. További információt a kiértesítő levélben és a helyszínen kapnak.

 

1.2. Alkalmassági vizsga Óvodapedagógus BA szak - német nemzetiségi szakirányon

Az Óvodapedagógus – német nemzetiségi alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük.

A pedagógusképzés képzési terület szakjaira való jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy egészségi állapota alapján alkalmas a gyermekek oktatására, nevelésére, gondozására, veszélyhelyzeteik, sérülésük megelőzésére.

A nyilatkozat (egészségügyi) formanyomtatványa a kiértesítő levél mellékleteként szerepel. Az egészségügyi nyilatkozatot és a felmerülő kérelmeket a jelentkezők kötelesek legkésőbb a vizsga előtt 3 nappal elküldeni az alkalmassagi@uni-sopron.hu e-mail címre.

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik 2022. május 12-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót és ott köteles vizsgát tenni, mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

A német nemzetiségi szakirányra jelentkezőknek az óvodapedagógus szakon előírt alkalmassági vizsgán kívül német nyelvi alkalmassági vizsgát is tenniük kell.

Mentesül a német nyelvi alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki:

  • rendelkezik középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, ill. a rendeletek szerinti erről elfogadható igazolással

Vizsga menete:

A felvételiző megkapja értesítését és az adott időpontban megjelenik a behívó intézménynél. A vizsgázók kis létszámú csoportokra osztva, forgó rendszerben vesznek részt a magyar, ének, testnevelés és német nyelvi alkalmassági felmérésen (kivéve nyelvvizsgamentesség). További információt a kiértesítő levélben és a helyszínen kapnak.

 

1.3. Alkalmassági vizsga Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakon

A Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük.

A pedagógusképzés képzési terület szakjaira való jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy egészségi állapota alapján alkalmas a gyermekek gondozására, nevelésére, veszélyhelyzeteik, sérülésük megelőzésére.

A nyilatkozat (egészségügyi) formanyomtatványa a kiértesítő levél mellékleteként szerepel. Az egészségügyi nyilatkozatot és a felmerülő kérelmeket a jelentkezők kötelesek legkésőbb a vizsga előtt 3 nappal elküldeni az alkalmassagi@uni-sopron.hu e-mail címre.

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik 2022. május 12-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót és ott köteles vizsgát tenni, mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

Vizsga menete:

A felvételiző megkapja értesítését és az adott időpontban megjelenik a motivációs beszélgetés helyszínén. A vizsgázók egyenkét kerülnek sorra.

2. Felvételi elbeszélgetés mesterszakokon

Az MA szakoknál (Agrármérnöktanár, Mérnöktanár, Közgazdásztanár, Neveléstudomány) a felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő felvételi elbeszélgetés lesz.

Szükséges dokumentumok:

  • személyi igazolvány
  • a felvételi alapjául szolgáló oklevél/diploma, vagy abszolutóriumról kiállított igazolás

A felvételi elbestzélgetés pontos időpontjáról kiértésítő levélben kapnak tájékoztatást, azok a felvételizők, akik intézményünkben kötelesek teljesíteni a vizsgát.

 

3. Kreditelismerési kérelem mesterszakon

Kreditelismerési kérelemről a felvi.hu oldalon tájékozódhat, aki Neveléstudomány mesterszakra jelentkezik.

Részletesebb információ: