Felvételi Információk 2021

1. Alkalmassági vizsga alapszakokon

2. Felvételi elbeszélgetés mesterszakokon

3. Kreditelismerési kérelem mesterszakokon

 

1. Alkalmassági vizsga alapszakokon

A COVID -19 járványhelyzet következtében az idei évben is a szokásostól eltérő módon felvételi eljárás folyamatában online és személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga kerül megrendezésre.

A Csecsemő- és Kisgyermeknevelő BA szak alkalmassági vizsgát online formában, az Óvodapedagógus BA alkalmassági vizsgákat jelenléti formában szervezi meg a járványügyi szabályok maximális figyelembevételével.

Az alkalmassági vizsgák pontos időpontjáról kiértésítő levélben kapnak tájékoztatást.

Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a járványügyi előírásokra és egyben felhívjuk szíves figyelmüket, hogy maszkot hozzanak magukkal, mert ennek viselése kötelező.

Az alkalmassági vizsga feltételeiről és a mentesülés feltételéről a felvi.hu oldalon tájékozódhat.


1.1. Alkalmassági vizsga Óvodapedagógus BA szakon

Az Óvodapedagógus BA szak alkalmassági vizsgája a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést.

A nyilatkozattétel díjmentes. A nyilatkozat (alkalmassági) formanyomtatványa a kiértesítő levél mellékleteként szerepel. Az igazolásokat és a kérelmeket a jelentkezők kötelesek legkésőbb a vizsga előtt 3 nappal elküldeni az alkalmassagi@uni-sopron.hu e-mail címre.

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik 2021. május 12-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót (ahova a felvételi eljárás során jelentkezését beadta), mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

Vizsga menete:

A felvételiző megkapja értesítését és az adott időpontban megjelenik. A vizsgázók kis létszámú csoportokra osztva, minden járványügyi intézkedést betartva vizsgázhatnak forgó rendszerben vesznek részt a magyar, ének és testnevelés alkalmassági felmérésen.

 

1.2. Alkalmassági vizsga Óvodapedagógus BA szak - német nemzetiségi szakirányon

A felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga lesz.

Az óvodapedagógus szak (német nemzetiségi szakirány) alkalmassági vizsgája a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést.

A német nyelvi alkalmassági vizsgája a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy megfelel a szakon előírt német nyelvi követelményeknek és nyelvi kompetenciái elérik azt a szintet, amelyek lehetővé teszik a felsőoktatási tanulmányok folytatását. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki erre a szakirányra jelentkezik két nyilatkozatot köteles tenni.

A nyilatkozattétel díjmentes. A nyilatkozat (alkalmassági) formanyomtatványa a kiértesítő levél mellékleteként szerepel. Az igazolásokat és a kérelmeket a jelentkezők kötelesek legkésőbb a vizsga előtt 3 nappal elküldeni az alkalmassagi@uni-sopron.hu e-mail címre.

A nyelvi alkalmasságról nem kell nyilatkozatot tenni ha a jelentkező:

  • rendelkezik középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, ill. a rendeletek szerinti erről elfogadható igazolással

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik 2021. május 12-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót (ahova a felvételi eljárás során jelentkezését beadta), mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

Vizsga menete:

A felvételiző megkapja értesítését és az adott időpontban megjelenik. A vizsgázók kis létszámú csoportokra osztva, minden járványügyi intézkedést betartva vizsgázhatnak forgó rendszerben vesznek részt a magyar, ének és testnevelés alkalmassági felmérésen.

 

1.3. Alkalmassági vizsga Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakon

A felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga nem lesz.

A Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak alkalmassági vizsgája a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását.

A nyilatkozattétel díjmentes. A nyilatkozat (alkalmassági) formanyomtatványa a kiértesítő levél mellékleteként szerepel. Az igazolásokat és a kérelmeket a jelentkezők kötelesek legkésőbb a vizsga előtt 3 nappal elküldeni az alkalmassagi@uni-sopron.hu e-mail címre.

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik 2021. május 12-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót (ahova a felvételi eljárás során jelentkezését beadta), mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre. 

Vizsga menete:

A felvételiző megkapja értesítését és az adott időpontban, felületen online bejelentkezik. A vizsgázók egyenkét kerülnek sorra, a többiek várnak a meghívásra. A bejelentkezést kérjük, olyan eszközön tegye meg, amely rendelkezik hangszóróval (fülhallgatóval) és mikrofonnal.

 

2. Felvételi elbeszélgetés mesterszakokon

Az MA szakoknál (Agrármérnöktanár, Mérnöktanár, Közgazdásztanár, Neveléstudomány, Emberi erőforrás tanácsadó) a felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő felvételi elbeszélgetés lesz.

Szükséges dokumentumok:

  • személyi igazolvány
  • a felvételi alapjául szolgáló oklevél/diploma, vagy abszolutóriumról kiállított igazolás

Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a járványügyi előírásokra és egyben felhívjuk szíves figyelmüket, hogy maszkot hozzanak magukkal, mert ennek viselése kötelező.

A COVID-19 járványhelyzet szükségessé teszi, hogy az MA képzésekre jelentkezők felvételi vizsgáját egységes keretek között szabályozzuk.

A kiértesítő levélnek megfelelő helyen és időpontban szükséges megjelenni.

A felvételiző az épületbe a megadott időpontja előtt 15 perccel léphet be, addig az épület előtt kell várakoznia.

 

3. Kreditelismerési kérelem mesterszakon

Kreditelismerési kérelemről a felvi.hu oldalon tájékozódhat, aki Emberi Erőforrás Tanácsadó mesterszakra vagy Neveléstudomány mesterszakra jelentkezik.

Részletesebb információ: