Felvételi Információk 2020

1. Alkalmassági vizsga alapszakokon

2. Felvételi elbeszélgetés mesterszakokon

3. Kreditelismerési kérelem mesterszakokon


 

1. Alkalmassági vizsga alapszakokon

1.1. Alkalmassági vizsga Óvodapedagógus BA szakon

A felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga nem lesz.

Az Óvodapedagógus BA szak alkalmassági vizsgája a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést.

A nyilatkozattétel díjmentes. A nyilatkozat (alkalmassági) formanyomtatványa letölthető innen. Aláírás után kérjük feltölteni a felvételi elektronikus rendszerébe (www.felvi.hu/ e-jelentkezési felület/ előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás dokumentumai) legkésőbb: 2020. július 9-ig.

Aki 2020. januárban elő-alkalmassági vizsgát tett, az ott elért alkalmas eredményt elfogadjuk, ebben az esetben, kérjük ne tegyen ismét nyilatkozatot!

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik  2020. május 10-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót (ahova a felvételi eljárás során jelentkezését beadta), mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

 

1.2. Alkalmassági vizsga Óvodapedagógus BA szak - német nemzetiségi szakirányon

A felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga nem lesz.

Az óvodapedagógus szak (német nemzetiségi szakirány) alkalmassági vizsgája a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést.

Aki 2020. januárban elő-alkalmassági vizsgát tett, az ott elért alkalmas eredményt elfogadjuk, ebben az esetben, kérjük ne tegyen ismét nyilatkozatot.

A német nyelvi alkalmassági vizsgája a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy megfelel a szakon előírt német nyelvi követelményeknek és nyelvi kompetenciái elérik azt a szintet, amelyek lehetővé teszik a felsőoktatási tanulmányok folytatását. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki erre a szakirányra jelentkezik két nyilatkozatot köteles tenni.

A nyilatkozattétel díjmentes. A nyilatkozat (alkalmassági) formanyomtatványa letölthető innen, a nyilatkozat (nyelvi) formanyomtatványa pedig innen.

Aláírások után kérjük mindkét nyilatkozatot feltölteni a felvételi elektronikus rendszerébe (www.felvi.hu/ e-jelentkezési felület/ előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás dokumentumai) legkésőbb: 2020. július 9-ig.

A nyelvi alkalmasságról nem kell nyilatkozatot tenni ha a jelentkező:

  • rendelkezik középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával, vagy ezzel egyenértékű dokumentummal, ill. a rendeletek szerinti erről elfogadható igazolással vagy
  • 2020. januárban nyelvi elő-alkalmassági vizsgát tett, ahol „alkalmas” eredményt ért el.

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik  2020. május 10-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót (ahova a felvételi eljárás során jelentkezését beadta), mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre.

1.3. Alkalmassági vizsga Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakon

A felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő alkalmassági vizsga nem lesz.

A Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak alkalmassági vizsgája a jelentkező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását.

A nyilatkozattétel díjmentes és formanyomtatványa letölthető innen. Aláírás után kérjük feltölteni a felvételi elektronikus rendszerébe (www.felvi.hu/ e-jelentkezési felület/ előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás dokumentumai) legkésőbb: 2020. július 9-ig.

Aki 2020. januárban elő-alkalmassági vizsgát tett, az ott elért alkalmas eredményt elfogadjuk, ebben az esetben, kérjük ne tegyen ismét nyilatkozatot!

A fent leírtak azokra vonatkoznak, akik  2020. május 10-ig a Soproni Egyetemtől a felviben megadott e-mail címükre személyes értesítést kapnak, aki a megadott időpontig nem kap értesítést, úgy abban az esetben másik felsőoktatási intézménytől kap behívót (ahova a felvételi eljárás során jelentkezését beadta), mivel az az intézmény jogosult a vizsgarögzítésre. 

 

2. Felvételi elbeszélgetés mesterszakokon

Az MA szakoknál (AgrármérnöktanárMérnöktanárKözgazdásztanárNeveléstudományEmberi erőforrás tanácsadó) a felvételi eljárás folyamatában személyes megjelenést igénylő felvételi elbeszélgetés nem lesz. A felvételi elbeszélgetés helyett a jelentkező motivációs levelet köteles benyújtani az alábbiak szerint.

 

2.1. Útmutató a motivációs levél megírásához - Emberi Erőforrás Tanácsadó MA képzésre jelentkezőknek

A felvételi eljárás során a jelentkező motivációs levelet készít, melynek címzettje a szak felvételi bizottsága, akiket arról kell meggyőznie, hogy átgondoltan és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött a mesterképzés mellett.

A motivációs levél első sora a Név legyen, a második sor pedig a Felvételi azonosító szám, balra igazítva. Ezután egy sor kimarad, majd középre igazítva: "Emberi Erőforrás Tanácsadó MA szak - motivációs levél"

A motivációs levél terjedelme legalább 2, legfeljebb 3 gépelt oldal (1,5 sorköz, sorkizárt), melynek tartalmaznia kell az alábbi részeket:

I. SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓK

1. A szak választásának személyes indokai (pl. miért jelentkezett a képzésre, a felvétele mellett szóló legfontosabb érvek, illetve, hogy elképzelése szerint hogyan segíthet a képzés a távlati terveinek megvalósításában).

2. Eddigi tanulmányai és/ vagy munkája bemutatása, kapcsolata ill. lehetőségei a képzés során szerzett ismeretekkel.

3. Képességei, kompetenciái, érdeklődése, használhatóságuk a képzés alkalmazásával.

II. SZAKMAI MOTIVÁCIÓK

1. Soroljon fel néhány olyan témát, amelyek leginkább érdeklik az emberi erőforrás területéről, és nevezzen meg néhány olyan forrást (könyv, tanulmány, internetes oldal), amelyeket felhasznált a felsorolt témákról való tájékozódáshoz!

2. Mutassa be - a szakválasztás szempontjából releváns – szakmai-tudományos tevékenységeit! (Pl. tudományos versenyeken, projektekben, konferenciákon, rendezvényeken, hazai és külföldi ösztöndíjas programokon való részvétel, kutatásokban, innovációs tevékenységben való közreműködés, stb.).

Kérjük, legyen tájékozott a képzéssel kapcsolatban, amelyre jelentkezik. Szerezze be az elérhető összes információt, és ezek birtokában döntsön a jelentkezéséről. Motivációs levele is tükrözze tájékozottságát, hiszen ezzel is bizonyíthatja választása tudatosságát: pontosan tudja, hogy mire jelentkezik.

A motivációs levelet a Emberi Erőforrás Tanácsadó MA szak szakfelelőse részére kell küldeni:

bodnar.gabriella@uni-sopron.hu

Dr. habil. Bodnár Gabriella

egyetemi docens

Az email tárgya: "[Név] Emberi Erőforrás Tanácsadó MA - motivációs levél" legyen.

A megírt motivációs levelet PDF formátumban kérjük küldeni, a fájl elnevezése: "[Név] Emberi Erőforrás Tanácsadó MA - motivációs levél.PDF" legyen.

Elküldési határidő: 2020. június 18. 12.00 óra

 

2.2. Útmutató a motivációs levél megírásához - Neveléstudomány MA képzésre jelentkezőknek

A felvételi eljárás során a jelentkező motivációs levelet készít, melynek címzettje a szak felvételi bizottsága, akiket arról kell meggyőznie, hogy átgondoltan és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött a mesterképzés mellett.

A motivációs levél első sora a Név legyen, a második sor pedig a Felvételi azonosító szám, balra igazítva. Ezután egy sor kimarad, majd középre igazítva: "Neveléstudomány MA szak - motivációs levél"

A motivációs levél terjedelme legalább 3, legfeljebb 4 gépelt oldal (1,5 sorköz, sorkizárt), melynek tartalmaznia kell az alábbi részeket:

I. SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓK

1. A szak választásának személyes indokai (pl. a felvétele mellett szóló legfontosabb érvek, illetve, hogy elképzelése szerint hogyan segíthet a képzés a távlati terveinek megvalósításában).

2. A múltbeli pedagógiai vagy neveléssel kapcsolatos, személyesen átélt, értelmezett tapasztalatok:tanulóként a korábbi iskolai tanulmányok alatt szerzett tapasztalatok reflektív értelmezése, elemzése és/vagy:

    • pedagógusként köznevelési tapasztalatok reflektív értelmezése, elemzése;
    • (Mindkét esetben említhetők konkrét történetek, tapasztalatok a múltból, amelyek hozzájárultak a nevelésről, tanításról vallott szemléletmódja fejlődéséhez, a pedagógiai kérdések iránti érdeklődése kialakulásához.)

3. A Neveléstudomány MA végzettség megszerzését követő szakmai elképzelések, tervek. (Pl. szeretné-e tovább folytatni tanulmányait, továbbá milyen területen szeretne elhelyezkedni).

II. SZAKMAI MOTIVÁCIÓK

1. Sorolja fel azokat a témákat, amelyek leginkább érdeklik a neveléstudomány területéről, és nevezzen meg néhány olyan forrást (könyv, tanulmány, internetes oldal), amelyeket felhasznált a felsorolt témákról való tájékozódáshoz!

2. Mutassa be - a szakválasztás szempontjából releváns – szakmai-tudományos tevékenységeit! (Pl. tudományos versenyeken, konferenciákon, rendezvényeken, hazai és külföldi ösztöndíjas programokon való részvétel, kutatásokban, innovációs tevékenységben való közreműködés).

Kérjük, legyen tájékozott a képzéssel kapcsolatban, amelyre jelentkezik. Szerezze be az elérhető összes információt, és ezek birtokában döntsön a jelentkezéséről. Motivációs levele is tükrözze tájékozottságát, hiszen ezzel is bizonyíthatja választása tudatosságát: pontosan tudja, hogy mire jelentkezik.

A motivációs levelet a Neveléstudomány MA szak szakfelelőse részére kell küldeni:

varga.laszlo@uni-sopron.hu

Dr. habil. Varga László

egyetemi docens

Az email tárgya: "[Név] Neveléstudomány MA - motivációs levél" legyen.

A megírt motivációs levelet PDF formátumban kérjük küldeni, a fájl elnevezése: "[Név] Neveléstudomány MA - motivációs levél.PDF" legyen.

Elküldési határidő: 2020. június 18. 12.00 óra

 

2.3. Útmutató a motivációs levél megírásához - Agrármérnöktanár MA, Közgazdásztanár MA, Mérnöktanár MA képzésre jelentkezőknek

A felvételi eljárás során a jelentkező motivációs levelet készít, melynek címzettje a szak felvételi bizottsága, akiket arról kell meggyőznie, hogy átgondoltan és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött a mesterképzés mellett.

A motivációs levél első sora a Név legyen, a második sor pedig a Felvételi azonosító szám, balra igazítva. Ezután egy sor kimarad, majd középre igazítva: "[Szak neve] MA szak - motivációs levél"

A motivációs levél terjedelme legalább 2, legfeljebb 3 gépelt oldal (1,5 sorköz, sorkizárt), melynek tartalmaznia kell az alábbi részeket:


I. A JELÖLT SZAKMAI ÉLETÚTJÁNAK, TERVEINEK ISMERTETÉSE

1. A jelölt felsőfokú tanulmányainak rövid ismertetése.

2. A tanulmányokat követő szakmai életút ismertetése (külön kihangsúlyozva az esetleg eddig végzett pedagógiai tevékenységet).

3. A tanári MA végzettség megszerzését követő szakmai elképzelések, tervek (pl. szeretné-e tovább folytatni tanulmányait, milyen területen szeretne elhelyezkedni).


II. SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓK

1. A szak választásának személyes indokai (pl. a felvétele mellett szóló legfontosabb érvek, illetve, hogy elképzelése szerint hogyan segíthet a képzés a távlati terveinek megvalósításában).

2. A múltbeli pedagógiai vagy neveléssel kapcsolatos, személyesen átélt, értelmezett tapasztalatok:

  • tanulóként a korábbi iskolai tanulmányok alatt szerzett tapasztalatok reflektív értelmezése, elemzése és/vagy:
  • pedagógusként köznevelési tapasztalatok reflektív értelmezése, elemzése;
(Mindkét esetben említhetők konkrét történetek, tapasztalatok a múltból, amelyek hozzájárultak a nevelésről, tanításról vallott szemléletmódja fejlődéséhez, a pedagógiai kérdések iránti érdeklődése kialakulásához.)

3. A Neveléstudomány MA végzettség megszerzését követő szakmai elképzelések, tervek. (Pl. szeretné-e tovább folytatni tanulmányait, továbbá milyen területen szeretne elhelyezkedni).


III. SZAKMAI VÁRAKOZÁSOK

1. Írja le röviden, hogy mit vár a tanári szakon folytatott tanulmányoktól (mely területeken szeretne új ismereteket szerezni, mely képességeit, készségeit szeretné fejleszteni).

2. Mutassa be, hogy milyen tanár szeretne lenni (milyen kompetenciákkal, tulajdonságokkal stb. rendelkezik a jelölt szerint az ideális szakmai tanár).

Kérjük, legyen tájékozott a képzéssel kapcsolatban, amelyre jelentkezik. Szerezze be az elérhető összes információt, és ezek birtokában döntsön a jelentkezéséről. Motivációs levele is tükrözze tájékozottságát, hiszen ezzel is bizonyíthatja választása tudatosságát: pontosan tudja, hogy mire jelentkezik.

A motivációs levelet az Agrármérnöktanár MA, Közgazdásztanár MA, Mérnöktanár MA szakok szakfelelőse részére kell küldeni:

patyi.gabor@uni-sopron.hu

Dr. Patyi Gábor

egyetemi docens

Az email tárgya: "[Név] [Szak neve] MA - motivációs levél" legyen.

A megírt motivációs levelet PDF formátumban kérjük küldeni, a fájl elnevezése: "[Név] [Szak neve] MA - motivációs levél.PDF" legyen.

Elküldési határidő: 2020. június 18. 12.00 óra

 

3. Kreditelismerési kérelem mesterszakon

Kreditelismerési kérelmet nyújthat be, aki Emberi Erőforrás Tanácsadó mesterszakra vagy Neveléstudomány mesterszakra jelentkezik.

Részletesebb információ: